Jak informuje Rzeczpospolita, na dofinansowanie mogą liczyć projekty o charakterze doradczym, których celem jest poprawa zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych). ZUS w tym roku przeznaczy na ten cel 19,3 mln zł.
Do tej pory złożono 170 wniosków. Są więc jeszcze pieniądze na pomoc dla kolejnych. Wniosek można znaleźć na stronie ZUS: www.zus.pl/prewencja.