Wyniki wskazują także, że kobiety rzadziej otrzymują premie, a jeśli otrzymują, są one niższe niż u mężczyzn. Ponad 30 proc. osób w wieku 18-25 lat otrzymywała w ubiegłym roku premie, mediana wyniosła 500 zł. Wśród osób w grupie wiekowej 36-40 lat 50 proc. otrzymywała dodatkowo do 1000 zł premii. Po przekroczeniu progu 50 lat przyznawalność i wysokość premii maleje.

Badanie przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak we współpracy z portalami: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl zawiera dane o płacach z ponad 25.000 firm na ponad 600 stanowiskach.

Więcej: www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2936