Brak różnorodności w miejscu pracy zniechęca 69% młodych ludzi
\

Według badań przeprowadzonych przez MyKindaCrowd brak różnorodności w organizacji powstrzymuje młodych ludzi (w wieku od 12 do 25 lat) od pracy w danej firmie.

Młodzi ludzie najsilniej z pojęciem różnorodności utożsamiają odmienność kulturową (80%), a następnie rasę (70%) i płeć (56%).

Badanie How Diverse is the Workforce przeprowadzone zastało wśród młodzieży i wykładowców. Jedynie 31% młodych ludzi stwierdzało, że niedobór zróżnicowanych pracowników, nie jest powodem do odrzucenia oferty wymarzonej pracy.

Około trzy czwarte (77%) wykładowców chętnie poleciłoby swoim studentom firmę, która znana jest ze zróżnicowanego środowiska pracy. Mimo że prawie połowa (49%) nauczycieli nie wierzy w podejmowane przez przedsiębiorstwa działania w celu zapewnienia jak największego zróżnicowania pracowników.

Trzy czwarte (76%) studentów oraz dwie trzecie (65%) wykładowców aprobuje zmiany w metodach rekrutacji, których kluczem jest zwiększenie różnorodności.

Dyrektor zarządzając MyKindaCrowd, Will Akerman, podkreślił znaczenie wiedzy młodych ludzi na temat różnorodności: "To wspaniałe, że młodzi ludzie są świadomi tego, czym jest zróżnicowanie w miejscu pracy oraz chcą pracować w takim środowisku. Ważne jest to, by firmy pracowały nad zwiększaniem różnorodności oraz zacieśniały współpracę ze szkołami i uniwersytetami w procesie rekrutacji młodych ludzi.

Źródło: www.hrmagazine.co.uk, stan z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 25 sierpnia 2014 r.