KE: W odpowiednim czasie wezwiemy do zapłaty kary za Turów

Środowisko Prawo unijne

Rzecznik Komisji Europejskiej poinformował w poniedziałek, że organ ten „w odpowiednim czasie” wystawi wezwanie do zapłaty w sprawie kar nałożonych na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości UE dotyczących działalności kopalni węgla brunatnego Turów. Tymczasem polski rząd podejmuje jeszcze próby wstrzymania wykonania tych kar.

11.10.2021

Utajnienie testów na zwierzętach jest groźne

Środowisko

W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Jeśli ta nowelizacja wejdzie w życie, dojdzie do wielu niepotrzebnych eksperymentów zwiększających cierpienie zwierząt. Zwierzęta będą uśmiercane bez kontroli społecznej.

29.09.2021

Starostowie iluzorycznie nadzorują prywatne lasy

Samorząd terytorialny Środowisko

Nadzór starostów nad lasami prywatnymi jest niewystarczający i sprawowany w sposób nieprawidłowy - wytknęła Najwyższa Izba Kontroli. Przyznaje to ministerstwo środowiska, które przy okazji nowelizacji ustawy o lasach chce wprowadzić rekomendacje NIK. Zdaniem starostów, problem rozbija się o finanse, bo starosta nadzoruje lasy niepaństwowe, ale podatek leśny wpływa do gmin.

28.09.2021

Nie będzie kar dla właściciela drzewa za to, że gałęzie zwisają nad drogą

Samorząd terytorialny Środowisko

Obowiązujące przepisy pozwalają zarządcy drogi na działanie w sytuacji, gdy drzewa rosnące na przyległych do pasa drogowego działkach zwisają nad drogą i powodują niebezpieczeństwo. Nie ma więc potrzeby nakładania dodatkowych kar administracyjnych na właścicieli nieruchomości zadrzewionych wokół dróg publicznych – uważa Ministerstwo Infrastruktury.

27.09.2021

Latające lampiony - szczęście leci w górę, problemy zostają na dole

Samorząd terytorialny Środowisko

Lampiony szczęścia są coraz większym problemem. Powodują zaśmiecanie plaż, są niebezpieczne dla zwierząt i stwarzają zagrożenie pożarowe oraz lotnicze. Polskie prawo w ogóle nie reguluje ich używania. W tym roku we własnym zakresie problem próbowały uregulować władze Władysławowa. Ministerstwa klimatu i środowiska oraz infrastruktury uważają, że takiej potrzeby nie ma.

25.09.2021

Samorządy chcą zmian w programie „Czyste Powietrze”

Samorząd terytorialny Środowisko

Mimo zachęt ponad 20 procent gmin nie zdecydowało się na przystąpienie do rządowego programu „Czyste powietrze”. Zdaniem części samorządów program wymaga przebudowy. Uważają że walka ze smogiem powinna być zadaniem zleconym i realizowanym na podstawie dotacji celowej. Wtedy łatwiej byłoby im tę akcję organizować.

24.09.2021

Strefy czystego transportu w miastach - nieudany eksperyment

Samorząd terytorialny Środowisko Transport

Mimo trzech lat obowiązywania przepisów pozwalających miastom tworzyć strefy czystego transportu, taka strefa nie powstała w żadnym z nich. Przyczyną są zbyt restrykcyjne i mało elastyczne przepisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Organizacje reprezentujące samorządy sformułowały postulaty wskazujące, w jakim kierunku powinna pójść zmiana prawa.

21.09.2021

Przepisy dotyczące gruntów pod fabrykę samochodów elektrycznych wchodzą w życie

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

We wtorek wchodzi w życie kontrowersyjna specustawa, tzw. lex Izera, dzięki której na gruntach leśnych w okolicach Jaworzna i Stalowej Woli ma powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera. Zdaniem ekspertów i ekologów, ustawa tworzy niebezpieczny wyłom w obecnych przepisach i może być zachętą do podobnych kroków w przyszłości.

21.09.2021

Miasto z klimatem - ruszyła druga edycja konkursu

Samorząd terytorialny Środowisko

Ruszyła druga edycja konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska "Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt". Konkurs skierowany jest do samorządów miast, które w ciągu ostatnich 3 lat, ale nie później niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem konkursu zrealizowały inwestycje z obszaru rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury (w tym retencja wody) lub zrównoważonego transportu.

14.09.2021

Transport odpadów niebezpiecznych tylko zgodnie z międzynarodowymi przepisami

Środowisko Drogi Odpady

Transport towarów niebezpiecznych wiąże się z wysokim niebezpieczeństwem wynikającym z specyfiki przewożonych towarów. Mogą one bowiem wpływać szkodliwie oraz powodować zagrożenie dla ludzi, zwierząt, mienia i środowiska. Wolno je przewozić wyłącznie na warunkach określonych w międzynarodowych przepisach.

14.09.2021

W budżecie obywatelskim obowiązkowo 30 procent na zazielenienie

Samorząd terytorialny Środowisko

Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców będą miały obowiązek opracowania planu adaptacji do zmian klimatu, a w budżetach obywatelskich co najmniej 30 proc. środków będą musiały wyodrębnić na działania proekologiczne – przewiduje projekt ustawy, która ma wzmocnić klimatyczny wymiar polityki miejskiej. Samorządowcy przyznają, że działania są potrzebne, ale mają wątpliwości,

09.09.2021

Bez zmian w spółkach wodnych, zaleje nas... woda

Samorząd terytorialny Środowisko

W wielu miejscach Polski - potop, bo rowy melioracyjne nie wytrzymują. Co do zasady, za ich utrzymanie powinny odpowiadać spółki wodne. Nie wywiązują się jednak z tego obowiązku, bo jest ich za mało i nie mają odpowiednich środków ani narzędzi prawnych. A kolejne zmiany w prawie wodnym pomniejszają ich rolę. Skutek jest taki, że w czasie suszy pola i łąki przypominają pustynie, a po gwałtownych opadach - jak ostatnio - jeziora.

06.09.2021

Jadalny nie znaczy do obrotu. Nie każdy grzyb do legalnego zakupu

Środowisko Opieka zdrowotna

Kupujący i sprzedający grzyby powinni wiedzieć, że nie każdy jadalny okaz może być przedmiotem umowy sprzedaży. Z przepisów wynika, które z nich są dopuszczone do obrotu. Na zamkniętej liście 47 pozycji trudno jednak szukać niektórych rarytasów, choć niewykluczone, że w przyszłości wykaz grzybów podlegających obrotowi zostanie zmodyfikowany.

04.09.2021

Nieoczywiste odszkodowania za zniszczenia w związku z zalaniem

Środowisko Prawo cywilne

Niewątpliwym jest, że nagłe zjawiska i zmiany pogodowe mogą być przyczyną powstawania szkód w mieniu. Tegoroczne nawałnice zbierały żniwa, uszkadzając zwłaszcza budynki czy samochody, stojące na parkingach lub w garażach podziemnych. Jednak uzyskanie odszkodowania w takim przypadku może być wyzwaniem - pisze radca prawny Anna Kuprewicz.

04.09.2021

Już obowiązują nowe etykiety energetyczne dla źródeł światła

Środowisko Rynek i konsument

Od 1 września na opakowaniach żarówek i innych produktów oświetleniowych nie będzie już widoczne charakterystyczne oznaczenie A++. Zgodnie z najnowszymi normami unijnymi zostały wprowadzone nowe klasy oraz etykiety energetyczne, które mają poprawić efektywność energetyczną i wspomóc konsumentów w zmniejszeniu rachunków za energię.

02.09.2021

Nowa ustawa ma podnieść rangę parków narodowych

Środowisko Administracja publiczna

Podkreślenie rangi parków narodowych w ochronie dziedzictwa przyrodniczego kraju, ale także ochrona dziedzictwa kulturowego - to główne cele ustawy, nad którą pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak podkreśla minister Michał minister Kurtyka, park narodowy pozostanie najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce.

30.08.2021

Ubezpieczyciele dopasowują ofertę do środowiska

Środowisko Rynek Finanse

Działania asekuratorów mogą w wielu obszarach wspomagać hamowanie zmian klimatycznych. Ubezpieczyciele mogą wspierać działania proekologiczne na przykład zachęcając do naprawy, a nie wymiany, uszkodzonych elementów. Mogą promować rozwiązania, w których części służące do naprawy pochodziły z recyklingu - wynika z raportu Deloitte.

30.08.2021

Specustawa o wykorzystaniu lasów pod inwestycje podpisana

Środowisko Administracja publiczna

Prezydent w sobotę w Stalowej Woli podpisał specustawę dotyczącą pozyskania gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli. Nowelizacja przepisów ma pozwolić na zamianę gruntów w tych miastach m.in. pod inwestycje związane z elektromobilnością. - Ustawa jest dedykowana tylko dwóm miejscom w Polsce, konkretnym działkom, oznaczonym w załączniku,

29.08.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski