Nawiezienie ziemi na grunt wbrew zapisom planu miejscowego jest nielegalne

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Plan miejscowy może wprowadzić zakaz zmiany naturalnego ukształtowania terenu. Naruszenie zapisów planu uprawnia organy administracji do wszczęcia postępowania w oparciu o szereg ustaw m.in.: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o odpadach, Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska.

14.02.2022

KE skarży Polskę za niewykonanie dyrektywy ściekowej

Samorząd terytorialny Środowisko

Komisja Europejska zdecydowała o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Termin na wdrożenie dyrektywy ściekowej upłynął w 2015 r., a większość systemów wodno-kanalizacyjnych w Polsce nie spełnia unijnych wymogów.

09.02.2022

Polska dopiero w przyszłym roku uporządkuje obszary Natura 2000

Środowisko Prawo unijne

Do 2023 zamknięty zostanie proces porządkowania systemu Natura 2000 - zapowiedziała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. To reakcja na upomnienie Komisji Europejskiej, która wezwała Polskę do podjęcia działań w celu ochrony sieci Natura 2000 i zarządzania nimi w celu przestrzegania obowiązków wynikających z dyrektywy siedliskowej oraz z dyrektywy ptasiej.

09.02.2022

Wstęp do wszystkich parków narodowych będzie płatny

Środowisko Administracja publiczna

Koniec z darmowym joggingiem po Kampinoskim Parku Narodowym czy turystyką rowerową w Wielkopolskim Parku Narodowym. Wstęp będzie płatny, a w parkach położonych w górach do ceny biletu zostanie doliczone dodatkowe 15 proc. na ratownictwo górskie. Możliwe będzie również pobieranie opłat za filmowanie. Parki nie będą odpowiadały za wypadki, gdy turysta zejdzie z wyznaczonego szlaku.

09.02.2022

Nowa ustawa ma zachęcać samorządy do tworzenia parków narodowych

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Projektując utworzenie parku narodowego, minister będzie musiał opracować program działań na rzecz rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze planuje zmiany i wskazać źródła finansowania tych działań – przewiduje projekt ustawy o parkach narodowych. Nie wiadomo, czy to zadziała, bo gminom ze względów podatkowych lepiej opłaca się mieć obszary niechronione.

08.02.2022

Ministerstwo Klimatu zaprezentowało wymagania techniczne dla stacji wodoru

Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

W polskim prawie nie ma przepisów określających szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji wodoru. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych dla takich stacji ma ten stan zmienić.

03.02.2022

Marszałkowie wynegocjowali wyższe o 400 proc. dochody z opłaty produktowej

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodziło się, aby samorządy województwa otrzymywały nie jeden, a pięć procent od opłat produktowych ponoszonych przez przedsiębiorców. Był to warunek pozytywnego zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projektu nowelizacji ustawy odpadowej.

28.01.2022

Sejm odrzucił weto Senatu dot. procedur przy inwestycji w elektrownię jądrową

Środowisko Prawo gospodarcze

Sejm odrzucił w czwartek uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wskazującej procedury środowiskowe towarzyszące budowie elektrowni jądrowej. Ustawa dotyczy jedynego toczącego się obecnie postępowania w sprawie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, które zostało wszczęte przez inwestora w 2005 r., a obecnie pozostaje zawieszone.

27.01.2022

Samorządy apelują o pilną nowelizację przepisów o OZE

Samorząd terytorialny Środowisko

Śląski Związek Gmin i Powiatów apeluje o podjęcie pilnych działań legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy o OZE w zakresie rozliczania prosumentów wytwarzających energię z instalacji fotowoltaicznych. Dotyczy to instalacji wybudowanych w ramach projektów parasolowych oraz grantowych, realizowanych na rzecz mieszkańców przez samorządy terytorialne.

24.01.2022

Budżet naboru na dopłaty do ultraszybkich stacji ładowania wyczerpany

Samorząd terytorialny Środowisko

Po zaledwie dwóch tygodniach zakończył się nabór na dofinansowanie do ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy co najmniej 150 kW, w ramach programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru. Budżet programu został wyczerpany – poinformował NFOŚiGW.

23.01.2022

Nowe rozporządzenie - lepsze warunki dla zwierząt w schroniskach

Środowisko Administracja publiczna

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podpisał w czwartek rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie funkcjonujące w Polsce schroniska dla zwierząt mają rok na dostosowanie się do nowych wymogów.

21.01.2022

NIK: Gminy w województwie opolskim tolerują nielegalne odprowadzanie ścieków

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Ograniczone zasoby kadrowe, brak odpowiedniego rozeznania i duży opór społeczny - to główne przyczyny nielegalnego odprowadzania do środowiska nieczystości płynnych przez właścicieli nieruchomości w województwie opolskim – wykazała kontrola NIK. Tylko 6 procent nieczystości ciekłych odbieranych było taborem asenizacyjnym i tyle samo oczyszczanych w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

20.01.2022

Nowy departament w GIOŚ zajmie się walką z nielegalnym przewozem śmieci

Środowisko Odpady Polski Ład

Analizy, wydawanie decyzji dotyczących legalnego przemieszczania odpadów, a także zwalczanie nielegalnego przewozu śmieci przez granicę, to zadania nowego departamentu w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, którego powstanie przewiduje skierowane do uzgodnień rozporządzenie.

18.01.2022

Net-billing, czyli od 1 kwietnia gorsze warunki dla prosumentów

Środowisko Rynek i konsument

Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązywać będą nowe rozwiązania polegające na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli tzw. net-billing. Dotyczyć jednak one będą wyłącznie prosumentów, którzy znajdą się w systemie od 1 kwietnia br.

16.01.2022

Będą kary za niewłaściwe oznaczanie żywności „bio” i „eko”

Środowisko Rynek i konsument

Gdy Polska dostosuje się do prawa UE, producenci będą musieli liczyć się z karami za wprowadzanie konsumentów w błąd, poprzez nieprawidłowe używanie oznaczeń „bio” lub „eko”. Zgodnie z nową ustawą, nie wolno też będzie stosować w reklamach lub opisach handlowych produktów, które są niezgodne z przepisami o rolnictwie ekologicznym.

14.01.2022

Szamba wciąż problemem, ale gminy nie chcą być policjantem środowiskowym

Samorząd terytorialny Środowisko

Polskie szamba są bezodpływowe tylko z nazwy, a gminy umożliwiają pozbywanie się ścieków w sposób niebezpieczny dla środowiska – uważa NIK. Rząd szykuje przepisy, które mają ułatwić gminom kontrole i ewentualne karanie obywateli. Samorządowcy ripostują, że nie oczekują kolejnego kija, ale marchewki, czyli pieniędzy na rozwój kanalizacji i domowych oczyszczalni.

14.01.2022

Sejm zmienił procedury przy inwestycji w elektrownię jądrową

Środowisko Budownictwo Nowe technologie

Sejm znowelizował przepisy dotyczące procedur środowiskowych towarzyszących budowie elektrowni jądrowej. Nowelizacja wskazuje, że wniosek złożony kilka lat temu przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe ma być rozpatrywany na podstawie obecnych przepisów, a nie tych sprzed lat.

13.01.2022

Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Środowisko

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

10.01.2022

Zmiany w europejskim systemie handlu emisjami - będzie polskie weto?

Środowisko Finanse Prawo unijne

Europejski System Handlu Emisjami ma wpłynąć na szybsze przełączenie się państw członkowskich na energię ze źródeł odnawialnych. Obecnie Komisja Europejska chce, aby handel emisjami objął także energię wykorzystywaną w gospodarstwach domowych czy indywidualnym transporcie. Polski rząd straszy, że będzie to źródłem inflacji i gigantycznych podwyżek i zapowiada, że zmiany zawetuje.

10.01.2022