Od początku 2022 r. ma być  górny próg opłat za śmieci naliczanych metodą wodną

Samorząd terytorialny Środowisko

Od 1 stycznia przyszłego roku wprowadzimy górny próg opłat za gospodarkę odpadową naliczanych metodą wodną - poinformował w czwartek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. I dodał, że nie powinien on przekraczać 150 zł. Poinformował, że wydał polecenie, aby przygotować przepisy doprecyzowujące tę metodę ustalania przez samorządy opłat za śmieci.

26.08.2021

Ustawa o gatunkach inwazyjnych z podpisem prezydenta

Środowisko

Eliminacja lub zminimalizowanie negatywnego wpływu wybranych inwazyjnych gatunków obcych na rodzimą przyrodę, usługi ekosystemowe, gospodarkę oraz ludzkie zdrowie - to cel ustawy o gatunkach obcych, podpisanej właśnie przez prezydenta. Chodzi też o dostosowanie polskiego prawa do rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie inwazyjnych gatunków obcych.

23.08.2021

Piaskownice regulacyjne pomogą we wdrażaniu innowacyjnych technologii w energetyce

Środowisko Nowe technologie Prawo gospodarcze

Proponowana w projekcie nowej ustawy koncepcja tzw. piaskownic regulacyjnych, czyli bezpiecznej przestrzeni prawnej do testowania i wdrażania nowych technologii, usług, produktów, modeli współpracy użytkowników systemu lub rozwiązań technologicznych, ma przyspieszyć m.in. rozwój sektora odnawialnej energii oraz poprawić funkcjonowanie rynku energii i gazu w Polsce.

20.08.2021

Kontrola NIK ujawniła największe bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii

Środowisko Finanse samorządów

Ograniczone możliwości finansowania inwestycji przez przedsiębiorców, prawne regulacje wsparcia, trudności administracyjno-proceduralne, a także problemy z funkcjonowaniem sieci przesyłowych - to, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, główne bariery rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.

17.08.2021

Za zaśmiecanie lasu - 5 tys. zł grzywny, albo sprzątasz po sobie i... innych

Prawo karne Środowisko

Najwyższa planowana grzywna - za wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków czy rowów - wyniesie 30 tys. złotych. Plus dodatkowa kara administracyjna. Katalog sankcji za wykroczenia związane z ochroną środowiska ma być uzupełniony o karę ograniczenia wolności, aby zobowiązać "śmieciarzy" do posprzątania po sobie i innych. Zdaniem ministerstwa klimatu, obecne regulacje nie spełniają swojej roli.

17.08.2021

Administracja nie radzi sobie z "bombami ekologicznymi", rząd szykuje drakońskie kary

Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko

Rośnie liczba nielegalnych wysypisk, także tych z odpadami niebezpiecznymi. Samorządy zostały pozostawione same sobie. Mogą co najwyżej oznaczyć „bombę ekologiczną” i liczyć, że nie wybuchnie, ani wyleje się. Ministerstwo Klimatu zapowiada zmianę przepisów, które mają zaostrzyć kary za przestępstwa śmieciowe. Czy jednak same represje rozwiążą problem?

14.08.2021

Producenci opakowań zapłacą, ale recykling niepewny

Samorząd terytorialny Środowisko

Przedstawiciele branży opakowaniowej krytycznie oceniają projekt ustawy o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. Zarzucają, że nie rozwiązuje problemu recyklingu opakowań, a na producentów narzuca tylko parapodatek. Zgodnie z założeniami projektu, wpływy z nowej opłaty opakowaniowej trafią do gmin na zasilenie zagospodarowania odpadami komunalnymi.

10.08.2021

Błyskawiczne powodzie miejskie coraz większym zagrożeniem

Samorząd terytorialny Środowisko

Rząd chce współpracy z samorządami, zwłaszcza z dużymi i średnimi miastami w sprawie przeciwdziałania tzw. błyskawicznym powodziom miejskim, które coraz częściej występują podczas burz, połączonych z nawalnymi deszczami. Przy tak intensywnych opadach miejska kanalizacja burzowa nie jest w stanie odebrać nadmiaru wody i położone niżej tereny zostają zalane.

09.08.2021

Resort klimatu: zużywamy coraz mniej toreb foliowych

Środowisko Rynek i konsument

Przepisy dotyczące ograniczenia stosowania jednorazowych toreb foliowych przyniosły efekt - zużycie na jednego mieszkańca spadło z 300 toreb do 9 - wskazuje resort klimatu i środowiska. Wielu konsumentów przerzuciło się na torby wielorazowego użytku.

02.08.2021

Zmieni się sposób wyliczania opłaty koncesyjnej na energię z morskich farm

Środowisko

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie opłaty koncesyjnej z planowanym terminem przyjęcia w III kwartale. Zmianie ma ulec sposób wyliczania opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych oraz wysokość takich opłat dla magazynowania energii elektrycznej.

30.07.2021

WSA: Sąd przeciwdziała zmianom klimatycznym i odmawia wycięcia lasu

Środowisko Wymiar sprawiedliwości

W interesie publicznym jest zachowanie i ochrona funkcji lasu. Właściciel, choćby dotknięty klęską suszy, która nie nosi znamion klęski żywiołowej, nie może zatem wyciąć należącego do niego lasu by powiększyć areał uprawny - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

30.07.2021

Nie tylko rząd łapie deszcz, coraz częściej także gminy

Samorząd terytorialny Środowisko

Rządowy program „Moja woda” okazał się niewystraczający i mało elastyczny. Miasta i gminy wystartowały z własnymi programami, aby zatrzymać deszczówkę, bo im mniej wody w kanalizacji, tym mniejsze koszty jej utrzymania. Z niektórych gminnych programów, w przeciwieństwie do rządowego, mogą brać udział także wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie.

27.07.2021

Zmiany klimatu wymuszą odbetonowanie miast

Samorząd terytorialny Środowisko

Wszechobecna w polskich miastach "betonoza" coraz częściej powoduje powodzie. Problem dostrzegł rząd. Proponuje, by miasta opracowały miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Rozważa też wprowadzenie kontrowersyjnego podatku deszczowego. Będą go płacić osoby, na których nieruchomościach jest za mało zieleni. Już dziś natomiast włodarze miast i inwestorzy mają swoje patenty na walkę z „wielką wodą”.

24.07.2021

Samorządowcy za decentralizacją unijnych funduszy klimatycznych

Środowisko Prawo unijne

Europejski Komitet Regionów uważa, że pieniądze na pro-środowiskowe projekty realizowane przez władze lokalne i regionalne Państw Członkowskich, powinny trafiać bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, z pominięciem szczebla władz centralnych.

22.07.2021

W mieście trudno odtwarzać las - rząd dostrzega absurd

Środowisko Administracja publiczna

Rząd chce zmodyfikować kontrowersyjny przepis ustawy o lasach, dający Lasom Państwowym prawo pierwokupu małych gruntów leśnych. Proponuje wyłączyć z prawa pierwokupu działki leśne do 1 hektara, położone w granicach miast. A także nieruchomości, co do których z ewidencji gruntów i budynków wynika, że mają przeznaczenie budowlane.

22.07.2021

Spór o utylizację odpadów medycznych - zrezygnować ze spalania?

Środowisko Zarządzanie

Szpitale zwracają uwagę, że w czasie pandemii wzrosła liczba odpadów medycznych oraz koszty ich utylizacji. Polskie przepisy nakazują je spalać. Tymczasem zdaniem ekspertów o wiele tańsza i efektywniejszą metodą jest ich sterylizacja w wysokiej temperaturze. Ministerstwo klimatu nie wyklucza jej dopuszczenia, ale chce by jej skuteczność potwierdził Główny Inspektor Sanitarny.

20.07.2021

Sierputowicz: Sytuacja zwierząt lepsza, ale nadal dużo jest do zrobienia

Środowisko Wymiar sprawiedliwości

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Sytuacja zwierząt w Polsce uległa poprawia. Często czym innym są jednak przepisy w ustawie, a czym innym stosowanie ich na co dzień. Jest też wiele obszarów, które wymagają pracy - jak choćby zwiększenie edukacji społecznej i to od najmłodszych lat. Zwierzęta bez człowieka, w konfrontacji z oprawcą są na straconej pozycji - mówi Leszek Sierputowicz,

17.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski