Trwa wielka inwentaryzacja w Puszczy Białowieskiej

Środowisko

Na terenie całej Puszczy Białowieskiej prowadzona jest przez ekspertów inwentaryzacja zasobów przyrodniczych. Jej celem jest przede wszystkim wyjaśnienie, czy działania z zakresu czynnej ochrony...

10.08.2016

Opozycja chce odblokować inwestycje wiatrakowe

Środowisko

Wiatraki będzie można stawiać w odległości minimum 800 metrów od najbliższych zabudowań - zakłada złożony w Sejmie przez Platformę Obywatelska projekt ustawy.W ocenie opozycji, obowiązujące prawo...

10.08.2016

Lasy Państwowe wesprą finansowo parki narodowe

Środowisko

Lasy Państwowe przekażą parkom narodowym 65 mln zł m.in. na ochronę przyrody czy inwestycje turystyczne - poinformowała rzeczniczka LP Anna Malinowska. Pieniądze otrzyma m.in. Tatrzański Park...

10.08.2016

Biogazowni rolniczych nie będzie?

Środowisko

Rzeczpospolita donosi, że pomimo zachęt ze strony Ministerstwa Energii oraz preferencyjnych zasad zawartych w przepisach ustawy o OZE, szanse na rozwój biogazowni rolniczychsą niewielkie.

09.08.2016

Odpady przyjmowane do PSZOK mogą być ważone

Środowisko

Ważenie odpadów przyjmowanych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydaje się zasadne, pozwala bowiem na ich bieżącą ilościową ewidencję. Warto jednak zauważyć, że przepisy ustawy z dnia...

09.08.2016

Greenpeace oszacował wartość pracy pszczół

Środowisko

Praca pszczół, czyli zapylanie polskich upraw, jest warta w sumie 4,1 mld zł - oszacował Greenpeace. Wg tej organizacji wartość zapylania jabłek w naszym kraju to ponad 1,5 mld zł, a rzepaku - ok. 1...

09.08.2016

Rośnie całkowita moc instalacji fotowoltaicznych

Środowisko

Na koniec 2015 roku całkowita moc zainstalowanych systemów fotowoltaicznych sięgnęła 120 MW. Z tego mikroinstalacje stanowią już ok. 26 proc. W fotowoltaice Polska plasuje się na końcu Europy. Moce...

09.08.2016

NFOŚiGW sfinansował dokumentacje jaskiń

Środowisko

Opis 1063 jaskiń z obszaru Karpat, Tatrzańskiego Parku Narodowego i Wyżyny Olkuskiej zawiera sześć kolejnych tomów inwentarza jaskiń Polski. Nowa edycja została opracowana na zlecenie Państwowego...

08.08.2016

Kolejarze wykarczowali 250 tys. drzew

Środowisko

W 2015 r. kolejarze wykarczowali 250 tys. drzew przy torach. Wszystko przez rozporządzenie, które nakazuje ciąć drzewa rosnące bliżej niż 15 metrów od torów - alarmuje Gazeta Wyborcza.

08.08.2016

Na terenie parku narodowego można wybudować parking

Środowisko

Na terenie parku narodowego zabrania się budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego. Jeżeli planowany parking...

08.08.2016

Pierwsza morska farma wiatrowa już w 2021 roku

Środowisko

120 turbin o łącznej mocy do 1200 MW planuje postawić na Bałtyku grupa Polenergia. Ma to być pierwsza polska morska farma wiatrowa. Prąd popłynie do polskiego wybrzeża najwcześniej za 5 lat.Koszt...

08.08.2016

Wnioskodawca musi wskazać proces odzysku odpadów

Środowisko

We wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów przedsiębiorca musi zamieścić opis stosowanych metod, który powinien być na tyle szczegółowy, aby organ na podstawie przedstawionych...

08.08.2016

NFOŚiGW przeznaczył 2 mld zł na ekologiczne inwestycje

Środowisko

2 mld zł na ekologiczne inwestycje, w tym 1 mld zł na poprawę jakości powietrza przeznaczył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O środki można ubiegać się w ramach programów...

08.08.2016

Powstała Rada Rolnictwa Ekologicznego

Środowisko

Rozpoczęła działalność Rada Rolnictwa Ekologicznego, w jej skład weszło 30 osób. Ma ona stanowić płaszczyznę do dialogu między ministrem rolnictwa a różnymi organizacjami rolników ekologicznych -...

06.08.2016