Takie informacje trzeba przekazać marszałkom województwa właściwym ze względu na miejsce prowadzonej działalności. I co prawda przepisy ustawy o odpadach określają, że termin upływa 15 marca, to w tym roku firmy mają na wypełnienie obowiązków czas do 16 marca, gdyż 15 wypada w niedzielę.


Przeczytaj także: Kara pieniężna za nieterminowe złożenie sprawozdania o odpadach w Trybunale 

Sprawozdanie, jakie trzeba złożyć dotyczy odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. A więc tak, jest, gdy z firmie powstają duże ilości zużytych olei, smarów, substancji chemicznych, pozostałości z metali czy drewna, czy np. duże ilości gruzu. Jednak takiego wymogu nie ma taki przedsiębiorca, u którego powstają jedynie odpady komunalne – czyli takie jak w naszych domach – papierki, puszki czy butelki po napojach pracowników, skórki od bananów.

Przeczytaj także:  Czas na sprawozdanie o odpadach 

Firmy, w których powstają jednak inne śmieci niż komunalne muszą opracować sprawozdania dla marszałków województw na podstawie prowadzonej przez nich ewidencji o wytwarzanych odpadach.

Więcej przeczytasz w serwisie Rzeczpospolita>>>

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją: Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin w internetowej księgarni Profinfo>>>

imagesViewer