Zmiany do dyrektywy 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym, przyjęte przez Parlament (nr wniosku legislacyjnego: (COM (2013) 0195)), pozwolą konstruktorom na używanie nowych projektów ciężarówek, które mogą spowodować zwiększenie wagi i długości ponad dotychczas obowiązujące limity, jeśli poprawi to wskaźniki bezpieczeństwa oraz wpływu na środowisko ciężarówki nowego projektu.
Projekty nowych ciężarówek mogłyby zatem obejmować:
– bardziej wyprofilowaną kabinę, która zwiększyłaby pole widzenia kierowcy, ułatwiła dostrzeganie szczególnie zagrożonych użytkowników dróg, jak rowerzyści, zredukowała opór, a także w wypadku kolizji - zmniejszyła energię uderzenia;
– możliwość dodatkowego obciążenia (do 1 tony), która pozwoliłaby na zastosowanie alternatywnych mechanizmów napędowych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń;
– aerodynamiczne skrzydła montowane z tyłu ciężarówki, które pozwoliłyby na zmniejszenie zużycia paliwa i ograniczenie emisji;
– możliwość wydłużenia (o 15 cm) standardowych kontenerów o długości 45 stóp, co ułatwiłoby przewóz towarów różnymi środkami transportu.
Ponadto, zgodnie z projektem dyrektywy państwa członkowskie UE powinny wprowadzić zasady identyfikacji pojazdów, które najprawdopodobniej przekroczyły limity wagowe, oraz zapewnić, aby kierowcy mieli dostęp do umieszczonych w pojeździe czujników wagi.
Zgodnie z nowymi zasadami Komisja Europejska ma dokonać przeglądu dyrektywy trzy lata po wprowadzeniu przepisów przez państwa członkowskie.
Kraje UE będą miały dwa lata, po wejściu dyrektywy w życie, na wprowadzenie nowych przepisów. Przepisy dotyczące nowego projektu kabiny wejdą w życie trzy lata po przyjęciu przepisów bezpieczeństwa dotyczących wprowadzania nowego typu ciężarówek na rynek. Komisja zamierza zaproponować takie "przepisy dotyczące homologacji typu" w 2016 roku.
Aby dyrektywa weszła w życie, jej projekt musi jeszcze zostać formalnie przyjęty przez Radę Unii Europejskiej.

Rafał Bujalski

Źródło: www.europarl.europa.eu,