Ministrowie skupili się przede wszystkim na planach Prezydencji dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, w tym pracach nad inicjatywami legislacyjnymi, agendą rozwojową po roku 2015 (Post-2015 Agenda) oraz w ramach przygotowań do Konferencji Stron konwencji klimatycznej w Paryżu (COP21).
Prezydencja Luksemburga w Radzie UE rozpocznie się w lipcu 2015 r. Polska popiera sposób prowadzenia prezydencji w duchu współpracy, równowagi, przejrzystości i dobrej organizacji prac. Chciałbym zapewnić pełne wsparcie naszego kraju dla działań przyszłej prezydencji luksemburskiej. – powiedział w trakcie spotkania minister Grabowski.


O polityce klimatycznej
Z minister Carole Dieschbourg spotkał się także sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Marcin Korolec. W agendzie rozmów znalazły się przede wszystkim przygotowania do konferencji COP21 w Paryżu.
Odnosząc się do stanu przygotowań do COP21, minister Korolec podkreślał:
- Unia Europejska powinna mobilizować jak największą liczbę państw do przystąpienia do nowej umowy klimatcznej. Tylko powszechna, stała i ambitna partycypacja jest w stanie zapewnić osiągnięcie zakładanych celów w skali globalnej oraz zminimalizowac ryzyko ucieczki emisji. Polska nie popiera porozumienia, które będzie bardzo ambitne, ale obejmie niewielką liczbę stron, odpowiedzialnych za małą część globalnych emisji.
Spotkanie w Ministerstwie Środowiska było kolejnym z szeregu spotkań delegacji Luksemburga, która pracuje nad określeniem tematów priorytetowych podczas swojego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie roku. Rozmowy z przedstawicielami poszczególnych krajów członkowskich mają też na celu rozpoznanie stanowisk i wypracowanie wspólnych działań przed COP21 w Paryżu.

(mos.gov.pl)