Zasadniczo, zapisy poprzedniego rozporządzenia nie uległy istotnym zmianom. Nie zmieniono dozwolonych do stosowania dawek komunalnych osadów ściekowych, metodyki badań osadów ściekowych i gruntów przeznaczonych do stosowania osadów. Podobnie nie uległy zmianom dopuszczalne zawartości metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych i w wierzchniej warstwie gruntu, gleb przeznaczonych pod stosowanie osadów oraz rygory warunkujące stosowanie komunalnych osadów ściekowych do poszczególnych celów.

Bardziej rygorystycznie potraktowano dwa zagadnienia: badanie gruntów przed zastosowaniem osadów i samo wprowadzenie osadu do gruntu.

Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia, badania gruntów wykonuje się każdorazowo przed skierowaniem danej partii komunalnych osadów ściekowych do zastosowania na gruncie.

Zgodnie z § 4 ust. 4, komunalne osady ściekowe wprowadza się do gruntu po przetransportowaniu ich na nieruchomość gruntową, na której mają one być zastosowane, nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu.

Źródło: www.gdansk.wios.gov.pl,