Kiedy pod koniec lutego Sejm przyjął ostateczną wersję ustawy o OZE, odrzucając, wbrew rządowi i Platformie Obywatelskiej, poprawki Senatu dotyczące wsparcia dla mikroinstalacji i uchwalając ostatecznie wsparcie dla prosumentów w postaci systemu taryf gwarantowanych wpisanego do ustawy, pojawiły się obawy, że Bronisław Komorowski skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Tak się jednak nie stało. 11 marca 2015 r. prezydent złożył podpis pod ustawą.

Celem ustawy z dnia 20 lutego o odnawialnych źródłach energii ma być zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do standardów obowiązujących w innych wiodących krajach UE. Zmienia m.in. system wsparcia dla OZE z opartego o świadectwa pochodzenia na system aukcyjny. Ustawa zawiera też np. tzw. zapisy prosumenckie - właściciele mikroinstalacji OZE do 10 kW będą mieli gwarantowany odkup wytworzonej przez nich energii po preferencyjnej cenie, wyższej niż rynkowa przez 15 lat.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii (rozdział 4) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

www.prezydent.pl, www.sejm.gov.pl