"W opinii Zespołu, aby zoptymalizować koszty funkcjonującego systemu wsparcia konieczne jest wprowadzenie nowych regulacji prawnych dla już istniejących projektów OZE. Zespół zarekomendował także utrzymanie obecnego wsparcia dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii. Pozwoli to zachować prawa nabyte wszystkich producentów energii elektrycznej z OZE do momentu wejścia w życie ustawy w tym zakresie" - napisano w komunikacie.

"Ponadto niezbędne jest wdrożenie systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych instalacji, co pozwoli wypełnić zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego. W pierwszej kolejności jednak wsparcie powinni otrzymać właściciele takich projektów, którzy wykorzystują sprawdzone i stabilne technologie o niskich kosztach produkcji" - dodano.


Członkowie zespołu poparli również propozycje rozwiązań umożliwiających rozwój energetyki prosumenckiej w mikro i małych instalacjach.
Resort podał, że szczegółowe ustalenia dotyczące schematu mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zostaną przedstawione podczas konferencji 17 września 2013 r.