NIK: Niektóre projekty z unijnych środków EFIS z niedociągnięciami

Finanse Prawo unijne

W trzech z pięciu badanych inwestycji projekty zasilone środkami z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych realizowano prawidłowo i skutecznie. Natomiast w dwóch niedostatecznie przygotowano inwestycje, co w jednym wypadku skutkowało niepełną realizacją celów, a w drugim istotnymi opóźnieniami i znaczącym wzrostem kosztów - wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

17.05.2023

W UE powstaną przepisy ułatwiające interpretację RODO

RODO

Jednym z podstawowych celów stojących za przyjęciem w 2016 roku przepisów o ochronie danych zunifikowanych na szczeblu europejskim była harmonizacja wymagań na terenie całej wspólnoty w celu ułatwienia przepływu danych i prowadzenia działalności gospodarczej. O ile unifikacja przepisów nastąpiła, to jednak ich interpretacja wciąż zależy od działań i opinii organów krajowych.

17.05.2023

Mieszkanie w zabytkowym budynku nie wymaga świadectwa energetycznego, ale jest haczyk

Nieruchomości Energetyka

Z obowiązku uzyskania świadectwa energetycznego zwolnione są budynki wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Według ministerstwa rozwoju nie dotyczy to nowych budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej lub objętych ochroną jako układ urbanistyczny lub ruralistyczny. Jednak żaden przepis nie rozstrzyga, co należy rozumieć pod pojęciem "nowego budynku", a zabytkiem mogą być też... nowe budynki.

17.05.2023

Arbitralna decyzja ministra "tu jest cenne złoże" pozbawi właściciela działki prawa zabudowy

Prawo gospodarcze Nieruchomości

Zmiany zaproponowane w nowelizacji prawa geologicznego i górniczego, która w maju trafiła do Sejmu, mogą okazać się niebezpieczne dla właścicieli nieruchomości i inwestorów, na terenach, które obejmują – alarmują organizacje pozarządowe. Pozwolą ministrowi klimatu i środowiska arbitralnie decydować o tym, które złoża w Polsce zostaną uznane za strategiczne i gdzie w związku z tym wprowadzić np. zakaz zabudowy.

16.05.2023

Będzie drożej, za jednorazowe pojemniki dopłacimy tak, jak za reklamówki

Środowisko Rynek i konsument

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek jednorazowe kubki lub opakowania muszą się liczyć z dodatkowymi obowiązkami. Nie dość, że będą doliczać określone kwoty do każdego wydanego naczynia, to jeszcze obowiązkowo będą prowadzić odpowiednią ewidencję. Właśnie pojawiły się nowe projekty rozporządzeń w tej sprawie.

16.05.2023

Już wkrótce będzie można utworzyć fundację rodzinną - warto się do tego przygotować

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Od 22 maja polscy przedsiębiorcy zyskają nowe narzędzie ochrony stworzonych przez siebie biznesów przy jednoczesnym zabezpieczeniu najbliższej rodziny w kolejnych pokoleniach, czyli możliwość utworzenia fundacji rodzinnej. Samo utworzenie i zarejestrowanie jej nie będzie skomplikowane. Dużo bardziej wymagającym zadaniem będzie właściwe przygotowanie biznesu do funkcjonowania w formie fundacji.

16.05.2023

Będą przepisy o depozycie rolniczym, opracuje je zespół ekspertów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

W ramach Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości został powołany polsko-węgierski zespół ekspertów, który ma przygotować uregulowania dotyczące ochrony prawej rolników. Eksperci planują m.in. przygotować przepisy o nowym rodzaju zabezpieczenia dla rolników, o tzw. depozycie rolniczym. 

15.05.2023

Coraz więcej nastolatków chce prowadzić własny biznes - nowe przepisy mają to ułatwić

Prawo cywilne Rynek Prawo gospodarcze

Kompleksowe uregulowanie kwestii prowadzenia przez małoletniego działalności gospodarczej i zapewnienie sądowej kontroli w celu wyeliminowania przypadków omijania prawa - takie są główne cele procedowanych obecnie zmian w przepisach. Resort rozwoju zaznacza, że to odpowiedź na rosnące zainteresowanie młodych własną działalnością biznesową. Jednak otwarte pozostaje pytanie, jak sądy podejdą do tego w praktyce.

15.05.2023

Frankowicz może stracić mieszkanie, ale raczej nie z powodu wynajmu czy prowadzenia usług

Banki Kredyty frankowe

Frankowicz, jak każdy kredytobiorca niespłacający rat, musi się liczyć z utratą mieszkania. Sprawa trochę komplikuje się, gdy umowa kredytu została uznana za nieważną. Banki próbują wtedy sprawdzać, czy za kredytem nie stoi działalność komercyjna, ale prawnicy uspokajają, że lokal z kredytem wolno wynajmować lub zmienić sposób użytkowania. Nie niweczy to konsumenckiego celu umowy kredytu, ale sądy różnie orzekają.

13.05.2023

I kwartał 2023 roku przyniósł falę upadłości. W większości to konsekwencja wieloletniego zadłużenia

Restrukturyzacja

W I kwartale 2023 r. odnotowano rekordowo dużo bankructw konsumenckich. Tylko w marcu liczba takich upadłości po raz pierwszy przekroczyła próg 2 tys. Według danych Krajowego Rejestru Długów bankruci zostawili po sobie 159,7 mln zł niezapłaconych należności. Jak zaznaczają jego eksperci, jedno pozostaje niezmienne – symptomy problemów z wypłacalnością widać na długo przed upadłością.

11.05.2023

Tajemniczy klient kupi towar w ramach kontroli, ale rozszerzenie uprawnień budzi wątpliwości

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Urzędnik w ramach kontroli będzie mógł nie tylko pozorować chęć zakupu towaru, ale też faktycznie nabyć go pod fałszywą tożsamością. Taka propozycja znalazła się w procedowanej właśnie nowelizacji rozszerzającej kompetencje UOKiK. Ma pozwolić na lepszą ochronę konsumentów, ale eksperci wskazują, że uprawnienie może być wykorzystywane zbyt szeroko i naruszać prawa przedsiębiorców dopiero podejrzewanych o nadużycia.

11.05.2023

Średnio jeden produkt tygodniowo znika z półek sklepowych z powodu skażenia

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Od początku roku 19 produktów musiało zostać wycofanych z obrotu w Polsce z powodu skażenia – wynika z ostrzeżeń Generalnego Inspektoratu Sanitarnego. W skali Europy to tysiące przypadków. Typowy koszt poważnego incydentu to kilka-kilkanaście milionów złotych. Oprócz tego firmy często muszą wypłacić także odszkodowania za szkody w zdrowiu konsumentów.

10.05.2023

Ubezpieczyciele i banki pracują nad dobrymi praktykami

Banki Kredyty Ubezpieczenia

Polska Izba Ubezpieczeń ze Związkiem Banków Polskich, w porozumieniu z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, opracowują dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI). Samoregulacja ma uzupełnić znowelizowaną Rekomendację U, nad którą pracuje UKNF. Celem dobrych praktyk jest podniesienie wartości produktów CPI dla klientów.

10.05.2023

Plastikowy kubek zdrożeje. A przedsiębiorcom przybędzie obowiązków - ustawa opublikowana

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Będą kaucje za plastikowe kubki i kolejne obowiązkowe sprawozdania. Za niedostosowanie się do wymogów ustawy grozić będą kary, i to niemałe. Jeśli sklep, bar, restauracja nie pobierze opłaty za dodane przez siebie opakowanie, to zapłaci od 500 do 20 tys. zł. Opublikowano ustawę wprowadzającą unijną dyrektywę ograniczającą zużycie plastiku.

10.05.2023

Przedsiębiorcy oceniają plany rządu na 2024 rok - widzą je w czarnych barwach

Prawo gospodarcze Finanse

Firmy apelują do rządu i związkowców o pilną weryfikację mechanizmu wzrostu płacy minimalnej i odejście od obecnie obowiązujących przepisów. Niepokoją się szybko rosnącym długiem publicznym, zmianą reguły wydatkowej i brakiem pomysłu, jak bez dalszego uszczerbku dla gospodarki, bezpiecznie wyjść z zamrożenia cen energii i gazu dla przedsiębiorców.

09.05.2023

Od 18 maja wchodzą w życie nowe przepisy ustawy antylichwiarskiej

Finanse Banki Kredyty

Już 18 maja br. zacznie obowiązywać nowa część przepisów ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Celem zmian tzw. ustawy antylichwiarskiej oraz innych przepisów, które wchodzą w życie tego dnia, jest przede wszystkim zlikwidowanie nieprawidłowości w udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim.

09.05.2023

#PrzedsiębiorcaToTeżWyborca - sojusz przedsiębiorców rusza z przedwyborczą kampanią

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Federacja Przedsiębiorców Polskich wraz z Business Centre Club i Krajową Izbą Gospodarczą zaprezentowały dziś w Warszawie „Dekalog przedsiębiorcy” - 10-punktowy program dla przedsiębiorców. Organizacje wystartowały również ze kampanią informacyjną pod hasłem #PrzedsiębiorcaToTeżWyborca. Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi polityków na problemy przedsiębiorców i uzyskanie jak najszerszego poparcia społecznego dla zaprezentowanych postulatów.

09.05.2023

Paraliż w wystawianiu nowych świadectw energetycznych, bo nie działa rejestr

Środowisko Budownictwo

Nie działa centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Oznacza to w praktyce, że nie można wystawiać nowych świadectw energetycznych, niezbędnych m.in. przy sprzedaży mieszkania czy też odbiorze nowego budynku. A brak tego certyfikatu to wykroczenie zagrożone grzywną do 5 tys. złotych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii uspokaja, że problemy są przejściowe.

09.05.2023

Wspólnota może zabronić parkowania "elektryka" w garażu, ale będą procesy

Środowisko Transport

Jeżeli mieszkańcy obawiają się, że parkowanie samochodu elektrycznego w garażu budynku wielorodzinnego doprowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa, mogą jako wspólnota przyjąć uchwałę, w której znajdzie się stosowny zakaz. Wszystko zależy jednak od tego, jak zostanie to uzasadnione, a każdy mieszkaniec będzie miał prawo zaskarżyć taką uchwałę do sądu powszechnego.

06.05.2023

Rzecznik TSUE: Bankom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Wyrok w czerwcu

Banki Kredyty frankowe

Bank nie może dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, gdy umowa została unieważniona. Skoro nieważność ta powstała na skutek zamieszczenia przez bank nieuczciwych klauzul, przedsiębiorca nie może czerpać korzyści z tej sytuacji. Nie wyklucza to roszczenia konsumenta o wynagrodzenie za korzystanie z jego pieniędzy - czyli rat - uzyskanych przez bank - wskazał w swojej opinii Rzecznik Generalny TSUE. Trybunał ogłosi w tej sprawie wyrok 15 czerwca.

05.05.2023