Miały szybko powstawać bloki, ale lex deweloper nie działa

Samorząd terytorialny Budownictwo

Na podstawie lex deweloper buduje się mało. Przez ostanie trzy lata rady miast wydały zaledwie 170 uchwał lokalizacyjnych. Deweloperzy twierdzą, że są to przepisy z ogromnym potencjałem, którym zaszkodził czarny PR. Samorządy nie kryją wobec nich swojej niechęci. Z kolei prawnicy uważają, że do fiaska tych rozwiązań przyczyniły się nie tylko miasta, ale i inwestorzy.

20.07.2021

Frankowiczowi nieodbieranie korespondencji z banku może się opłacić

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Koronawirus

Przepisy wprowadzone na czas Covid-19 mogą zostać wykorzystane przez kredytobiorców frankowych, którzy próbują unieważnić swoje umowy. Niektórzy prawnicy radzą klientom nieodbieranie korespondencji z banku. Mogą bowiem znajdować się w niej wezwania zmierzające do przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń banku lub wezwania zmierzające do potrącenia roszczenia banku.

19.07.2021

Posłowie PiS chcą uszczelnić zakaz handlu w niedziele - projekt w Sejmie

Rynek Prawo pracy Prawo gospodarcze

W niehandlową niedzielę otwarte mogą być te placówki, w których działalność pocztowa będzie przeważająca i wyniesie powyżej 50 proc. przychodów. Wprowadzony zostanie też obowiązek prowadzenia ewidencji, pokazującej, jakie przychody uzyskiwane są z tej przeważającej działalności, a jakie z pozostałej – przewiduje projekt uszczelniający zakaz handlu w niedziele. Projekt trafił już do Sejmu i czeka na nadanie druku.

18.07.2021

Hotele niechętnie przyjmują zaszczepionych gości ponad limit. Winne są niejasne przepisy

Rynek i konsument RODO Koronawirus szczepienia

Niejednolite przepisy dotyczące możliwości weryfikacji osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 są znacznym utrudnieniem w działalności hoteli – twierdzi Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Według Ministerstwa Zdrowia, za przestrzeganie limitu osób odpowiedzialni są właściciel oraz personel obiektu i do ich obowiązków należy weryfikacja faktu zaszczepienia gości. UODO twierdzi, że rozporządzenie rządu nie jest do tego podstawą.

17.07.2021

Wspólnoty na bakier z prawem - wózki i rowery na klatce schodowej łamią przepisy ppoż.

Budownictwo

Do budynku wielorodzinnego straż pożarna musi dojechać w razie pożaru, a to oznacza, że droga pożarowa musi mieć odpowiednie parametry. Nie wolno również zastawiać klatek schodowych ani miejsc postojowych w garażach podziemnych, a drzwi wejściowe do mieszkań nie mogą otwierać się na klatkę schodową. Z przestrzeganiem tych zasad bywa różnie, a egzekucja prawa często kuleje.

17.07.2021

KNF zakazuje niektórych polis inwestycyjnych

Rynek i konsument Finanse

Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o interwencji produktowej i zakazała wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i spełniają określone kryteria.

15.07.2021

Zarządca chce cofnąć sprzedaż firmy, a jej pozycja zagrożona

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Szwajcarska spółka ma zakaz rozporządzania i obciążania udziałów oraz akcji w zakupionej jesienią 2019 roku firmie do czasu stwierdzenia ważności umowy sprzedaży – taką decyzję o zabezpieczeniu podjął warszawski Sąd Okręgowy, przyznając prawo wykonania praw korporacyjnych zarządcy restrukturyzacyjnemu. - To może mieć negatywny wpływ na pozycję rynkową firmy

15.07.2021

Ostry hejt na przedsiębiorców sprawdzających, czy klient jest zaszczepiony

Rynek i konsument Koronawirus szczepienia

Przedsiębiorcy nie wiedzą czy mogą pytać swoich klientów lub uczestników wydarzenia o szczepienie. Wielu rezygnuje z tego i przyjmuje maksymalną dopuszczalną liczbę gości, a mogłaby większą, gdyby te przepisy były bardziej precyzyjne. Przedsiębiorcy z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie apelują do rządu o przyjęcie regulacji, które pozwolą na skuteczne weryfikowanie, kto jest zaszczepiony.

15.07.2021

Pijany sprawca wypadku płaci poszkodowanym z własnej kieszeni

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Policja

Jeżeli z winy sprawcy prowadzącego auto po alkoholu doszło do kolizji, to zgodnie z obowiązujacym obecnie prawem ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie, ale następnie występuje do sprawcy z roszczeniem regresowym. Świadczenia obejmują też rentę alimentacyjną dla dzieci ofiar śmiertelnych wypadku.

15.07.2021

Przedsiębiorcy: Rozszerzona odpowiedzialność producenta ma być wprowadzana z głową

Środowisko Rynek

Szesnaście organizacji branżowych wystąpiło z apelem w sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (rop) do wicepremiera Jarosława Gowina oraz ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki. Chodzi o implementację unijnych rozwiązań do polskiego prawa. Proponują, aby projektowanie nowego modelu ROP odbywało się w pierwszej kolejności z poziomu identyfikacji zagrożeń dla możliwości realizacji celów środowiskowych.

14.07.2021

Ćwierć miliarda złotych za naruszenie reguł konkurencji

Prawo cywilne Spółki Ochrona konkurencji

Kwotę 163,7 mln złotych wraz z odsetkami, co daje łącznie ponad 263 milionów złotych, ma zapłacić spółka Emitel na rzecz Magna Polonia jako rekompensatę za naruszenie reguł uczciwej konkurencji - zdecydował 2 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie. To prawdopodobnie największa kwota zasądzona w tego typu sprawie w polskiej praktyce sądowej.

14.07.2021

Samorządy wciąż walczą z reklamami, a firmy czasem w sądach wygrywają

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Wiele samorządów chce "ukrócić” nadmiar reklam i przyjmuje uchwały krajobrazowe. Ale firmy nie chcą dobrowolnie ich usuwać. Idą do sądów, a wyroki są różne. W Trybunale Konstytucyjnym czekają na rozpatrzenie dwa pytania dotyczące przepisów, dzięki którym miasta mogą żądać usunięcia legalnie postawionych nośników reklam. Jeżeli okaże się, że są one niekonstytucyjne, przedsiębiorcy będą mogli liczyć na odszkodowania.

14.07.2021

Rząd: W Jaworznie i Stalowej Woli łatwiej o grunty pod energetykę

Środowisko Budownictwo

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt, który ma ułatwić pozyskiwanie gruntów leśnych m.in. pod inwestycje energetyczne bądź związane z elektromobilnością. Przepisy mają obowiązywać tylko dwa lata i dotyczyć jedynie okolic Jaworzna i Stalowej Woli. Wcześniej podobną zamianę, ale dalej idącą, przygotowywali posłowie PiS.

13.07.2021

Małe firmy chętnie korzystają z uproszczonej restrukturyzacji

Wymiar sprawiedliwości Spółki Małe i średnie firmy

Statystyki niewypłacalności firm poszybowały w górę w pierwszym półroczu 2021 roku, ale dwie trzecie przypadków to efekt wykorzystania nowej procedury pozasądowej. Spowodowała ona także spadek popularności przyspieszonych postępowań układowych i postępowań sanacyjnych. Możliwość korzystania z tej formy jest czasowa, ale została ostatnio wydłużona do 30 listopada 2021 r.

13.07.2021

Uprawnienia budowlane potrzebne do kierowania robotami budowlanymi

BHP Budownictwo

Przepisy dotyczące uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie aktem wykonawczym w zakresie ich nadawania jest rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

13.07.2021

RPO: Lex TVN narusza prawa obywateli i godzi w gospodarcze interesy Polski

Rynek Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Zmiana „reguł gry” dla nadawców w jej trakcie to odejście od cywilizowanych reguł tworzenia prawa – a nie ma nadzwyczajnych okoliczności, które by to uzasadniały - twierdzi Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Uważa on również, że projekt Prawa i Sprawiedliwości uderzający w TVN narusza konstytucyjne wolności, m.in. mediów oraz słowa.

12.07.2021

Pod naciskiem UOKiK Polmlek zmienia umowy z dostawcami mleka

Rynek i konsument

Wzorce umowne stosowane przez Polmlek były niekorzystne dla dostawców mleka. Po interwencji prezesa UOKiK spółka zmienia warunki współpracy z każdym z nich. W trakcie procesu dostosowywania umów przedsiębiorca nie będzie egzekwował postanowień umownych kwestionowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

12.07.2021

Gminy wywiozą śmieci z nieruchomości niezamieszkanych, firmy stracą

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Małe i średnie firmy

Prywatne firmy odbierające odpady z nieruchomości niezamieszkałych biją na alarm. W czwartek Sejm uchwalił niekorzystny dla nich przepis. Dzięki niemu biurowce, zakłady usługowe czy sklepy zostaną objęte komunalnym systemem odbioru odpadów. Wystarczy, że w dnu wejścia ustawy w życie miały podjętą uchwałę w tej sprawie. Prywatne firmy boją się, że zostaną na lodzie.

12.07.2021

Nie musi być szkody, żeby było odszkodowanie

Rynek i konsument Koronawirus Ubezpieczenia

Ubezpieczenia parametryczne polegają na tym, że wypłata z góry ustalonej kwoty następuje przy wystąpieniu danego parametru i może być to właściwie cokolwiek, co jest mierzalne w obiektywny sposób i niezależne od ubezpieczonego. Tego rodzaju ubezpieczenie na wypadek niepogody wprowadziło testowo Generali, ale pandemia i zmiany klimatu mają szansę upowszechnić te rozwiązania.

10.07.2021