W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiła się informacja o rozpoczęciu  prac nad projektem nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, czyli tzw. ustawy 10H. Ministerstwo Klimatu zapowiada w niej liberalizację zasad lokalizowania elektrowni wiatrowych na lądzie. Będzie można je instalować w odległości 500 m od zabudowań mieszkaniowych. Dziś odległość ta wynosi 700 m. 

Nowe przepisy przewidują również możliwość lokalizowania elektrowni wiatrowej na podstawie zintegrowanego planu inwestycyjnego oraz uregulują minimalną odległość wiatraków od parków narodowych oraz od rezerwatów i obszarów Natura 2000 ustanowionych w celu ochrony ptaków i nietoperzy. Usprawniony ma zostać również mechanizm udostępnienia co najmniej 10 proc. mocy elektrowni wiatrowej zainteresowanym mieszkańcom korzystających z wytwarzanej energii w formule prosumenta wirtualnego lub kooperatyw energetycznych.

Czytaj też: Prawo wciąż blokuje elektrownie wiatrowe, a rządzący mimo obietnic nic nie robią

Czytaj też w LEX: 

Elektrownie wiatrowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – problemy praktyczne >

Nowe zasady lokalizowania elektrowni wiatrowych - co powinien wiedzieć inwestor? >

Lokalizacja instalacji OZE (farmy wiatrowe, magazyny energii, farmy PV) >