Polska skarży do TSUE dyrektywę o prawach autorskich

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Polski rząd złożył skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. dyrektywy o prawach autorskich. Według ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego chodzi o artykuł 17 dyrektywy, który "zagraża wolności w internecie i jest sprzeczny z podstawowymi wartościami UE, dot. wolności słowa, idei, kreowania nowych treści".
Krzysztof Sobczak
24.05.2019
Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze

Promieniowanie z komórek ma być lepiej kontrolowane

Nowe technologie Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Rząd zapowiada poprawienie systemu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym z urządzeń telefonii komórkowej. Słabość tego systemu stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli, a po opublikowaniu raportu rząd uznał zwarte w nim oceny i zapowiedział podjęcie potrzebnych działań oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w prawie.
Krzysztof Sobczak
24.05.2019
Nowe technologie Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Uchwalona przez Sejm i czekająca na poprawki Senatu nowela kodeksu karnego miała ułatwić karanie za użycie cudzej karty bankomatowej, płatniczej, debetowej, telefonu komórkowego, przelewów w bankowości internetowej itd. Tyle, że nowy przepis nie odnosi się do instrumentu płatniczego, tylko do pieniądza elektronicznego.
Jolanta Ojczyk
24.05.2019
Prawo karne Finanse
Osoby, które biorą samochód w leasing mają problem z uzyskaniem odszkodowania od zakładów ubezpieczeń. Eksperci radzą, by zadbały o wystawienie faktury za naprawę powypadkową na leasingodawcę. Choć przepisy się nie zmieniły, ubezpieczyciele unikają wypłat. Co gorsza, zyskali sojuszników w resortach finansów i sprawiedliwości.
Grażyna J. Leśniak
24.05.2019
VAT
Uchwały spółki podjęte bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników są ważne, mimo że kapitał zawieszonego w prawach wspólnika nie był reprezentowany - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Zdaniem SN jest to możliwe gdy chodzi o zabezpieczenie, a wspólnik jest zawieszony w swoich prawach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.05.2019
Prawo cywilne Spółki
Włodzimierz Albin, prezes Polskiej Izby Książki został laureatem plebiscytu 30-lecia na najważniejsze i najbardziej wpływowe osobowości polskiego rynku książki - obok innych wydawców, księgarzy, autorów i byłego szefa Instytutu Książki. - 30-lecie wolnego rynku świętujemy, niestety, w trudnym dla książki momencie - mówi Włodzimierz Albin.
Krzysztof Sobczak
23.05.2019
Prawo gospodarcze
Dyrektywa plastikowa Unii Europejskiej czeka tylko na publikację w unijnym dzienniku. To oznacza, że Polska musi wdrożyć jej przepisy w ciągu dwóch lat, do 2021 roku. Tyle samo czasu mają firmy na przygotowanie się do rewolucyjnych zmian.
Jolanta Ojczyk
23.05.2019
Środowisko
Sejmowe prace nad nowelizacją kodeksu karnego zaostrzającego m.in. kary za pedofilię były tak szybkie, że z tym samym oznaczeniem co kary za cofanie liczników wprowadzono przepis dotyczący m.in. wyłudzania kredytu czy odszkodowania w wielkiej wartości. Prawnicy apelują do Senatu o poprawienie błędu.
Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
23.05.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Choć Komisja Europejska najsurowiej karze za łamanie przepisów o ochronie konkurencji, to w sumie łączna wysokość kar spadła z 4 mld euro w 2016 roku do 900 mln dolarów w 2018 r. Coraz więcej jest kar za zmowy przy sprzedaży on-line, spada natomiast liczba wniosków o odstąpienie od wymierzenia kary.
Jolanta Ojczyk
23.05.2019
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Wybudowanie urządzeń przesyłowych na gruncie osoby trzeciej za jej zgodą wyrażoną bez zachowania formy aktu notarialnego świadczy o złej wierze posiadacza służebności - tak brzmi uchwała trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. W efekcie zasiedzenie nieruchomości przez zakład energetyczny nastąpi dopiero za dwa lata.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.05.2019
Prawo cywilne
Europejska Rada Ochrony Danych zarejestrowała już ponad 400 spraw transgranicznych. Rok po wejściu RODO Komisja Europejska podkreśla, że jej priorytetem jest jednolite stosowanie tych przepisów w całej Unii Europejskiej.
Jolanta Ojczyk
22.05.2019
RODO
Coraz głośniej mówi się, że dopuszczalne będzie wznowienie sprawy cywilnej po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie frankowej, mimo braku wyraźniej podstawy prawnej. Jest to możliwe w bliźniaczej procedurze sądowoadministracyjnej. Do składania takich wniosków zachęca radca prawny Damian Nartowski
Damian Nartowski
22.05.2019
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Platforma e-Zamówienia nie będzie tylko repozytorium danych. Ma umożliwić ogłaszanie zamówień, także powyżej progów unijnych, przygotowanie oferty z pomocą ujednoliconych formularzy elektronicznych, przesłanie jej i otwarcie. Co więcej wszystko wskazuje, że podpis elektroniczny będzie potrzebny tylko do założenia w systemie konta.
Jolanta Ojczyk
22.05.2019
Zamówienia publiczne
Warto poznać elektronizację zamówień publicznych z najlepszej strony. Nawet największe inwestycje,...
Anna Serpina-Forkasiewicz
22.05.2019
Zamówienia publiczne
Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał decyzje określające warunki zapewnienia w budynkach wielorodzinnych dostępu do kabli telekomunikacyjnych sześciu operatorów telewizji kablowych. Nie nadał im rygoru natychmiastowej wykonalności. Operatorzy mogą się od nich odwołać.
Jolanta Ojczyk
21.05.2019
Prawo gospodarcze
Polska wprawdzie wygrała przed Sądem Unii Europejskiej spór o podatek handlowy, jednak gdyby podjęto rozmowy z Komisją Europejską w tej sprawie, byłaby szansa, że Komisja ostatecznie by go nie zakwestionowała i przez ostatnie trzy lata podatek mógłby być pobierany - twierdzi dr Magdalena Porzeżyńska
Magdalena Porzeżyńska
21.05.2019
CIT Prawo gospodarcze
Nowe regulacje ograniczą wprowadzanie na rynek kotłów niespełniających standardów emisyjności określonych w przepisach krajowych i unijnych. Poprawić mają też efektywność systemu kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Organy Inspekcji Handlowej będą mogły ograniczyć wprowadzanie ich do obrotu i karać przedsiębiorców.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.05.2019
Środowisko
Wskutek poruszenia, jakie wywołał film „Tylko nie mów nikomu”, niezwłocznie przystąpiono do nowelizacji przepisów kodeksu karnego. Wśród wielu rozwiązań nowelizacji, których trafność czy jakość może budzić zasadnicze wątpliwości, uwadze opinii publicznej zdaje się umykać radykalne zaostrzenie odpowiedzialności za przestępstwa gospodarcze i podatkowe – pisze dr Katarzyna Witkowska-Moździerz z Crido.
Katarzyna Witkowska-Moździerz
21.05.2019
Prawo karne Ordynacja
Część prawników uważa, że po spodziewanym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE frankowicze będą mogli wznowić przegrane już sprawy. Tyle, że podobną skargę dotyczącą lichwiarskiej pożyczki sąd rozstrzyga już od pięciu miesięcy. By ułatwić mu podjęcie decyzji, trzeba wprost wpisać do kpc, że orzeczenie TSUE jest podstawą do rozpoczęcia procesu.
Jolanta Ojczyk
21.05.2019
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Roszczenie właściciela gruntu o nabycie przez posiadacza własności działki za odpowiednim wynagrodzeniem nie ulega przedawnieniu, gdy na nieruchomości wybudowano sieć energetyczną lub gazociąg o znacznej wartości - taki jest sens uchwały, którą podjął Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.05.2019
Prawo cywilne Spółki
W 2018 r. wydano 328,8 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce, czyli blisko 40 proc. więcej niż w 2017 r. i prawie 5-krotnie więcej niż w 2015 r. - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Zezwolenia takie najczęściej wydawane są obywatelom Ukrainy, ale na drugim miejscu są Nepalczycy.
Krzysztof Sobczak
20.05.2019
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Minister środowiska Henryk Kowalczyk podał, ile może wynieść kaucja za butelki PET po wprowadzeniu zapowiadanej reformy gospodarki odpadami. Może to być 10 groszy, czyli tyle, ile za torebki foliowe. Według autorów tego projektu, proponowana opłata ma wpłynąć na zmniejszenie zużycia opakowań z plastiku.
Jolanta Ojczyk
20.05.2019
Środowisko
Rządowy projekt ustawy zwalczającej lichwę zmierza do osiągnięcia pożądanych celów, ale ma wiele wad i błędów - stwierdzili eksperci Rady Legislacyjnej. Zauważają, że projekt dopuszcza udzielanie kredytów osobom niewypłacalnym. Według autorów opinii poprawić też należy m.in. przepisy o zamkniętym katalogu kosztów pozaodsetkowych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.05.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje powołanie jednego sądu do rozstrzygania sporów z tej dziedziny. Jednak pomysłowi temu sprzeciwia się Ministerstwo Finansów. Resort ten nie zgadza się na wzrost wydatków z tego tytułu - chodzi o niecałe 3 mln zł rocznie. Decyzję ma podjąć Komitet Stały Rady Ministrów.
Jolanta Ojczyk
20.05.2019
Zamówienia publiczne

SN: Polisolokata działała na szkodę ubezpieczonego klienta

Prawo cywilne Rynek i konsument Ubezpieczenia
W momencie powstania zobowiązania, treść stosunku zobowiązaniowego powinna być określona, albo co najmniej znane powinny być obiektywne kryteria, pozwalające określić w przyszłości treść świadczenia - uważa Sąd Okręgowy, a Sąd Najwyższy uznał, że ta konkluzja jest słuszna.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.05.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Ubezpieczenia
Prośby o kolejne zgody na przetwarzanie danych osobowych i zmiany w procedurach wewnętrznych podmiotów świadczących usługi on-line to skutek nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawa telekomunikacyjnego.
Bogdan Fischer
18.05.2019
Prawo gospodarcze RODO
Przepisy o rachunkowości są jasne. sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym trzeba to zrobić do 31 marca. Biegły rewident bada już istniejące, sporządzone i podpisane sprawozdanie finansowe. Czekanie na jego opinię nie wydłuża tego terminu - pisze Łukasz Drożdżowski, radca prawny.
Łukasz Drożdżowski
18.05.2019
Spółki
Cztery panele tematyczne, blisko 20 prelegentów – to najkrótsze podsumowanie konferencji z okazji 25. rocznicy uchwalenia ustawy o zamówieniach publicznych, która odbędzie się 10 czerwca.
Jolanta Ojczyk
17.05.2019
Zamówienia publiczne
Obniżenie stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin poprzez zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki podatku od wydobycia miedzi i od wydobycia srebra - to cel podpisanej już przez prezydenta nowelizacji ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.
Krzysztof Sobczak
17.05.2019
CIT
Rząd zamierza zrezygnować z obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek. Podkreśla, że to zbędny formalizm. Jednak, by na zawsze się pożegnać z pieczęciami, musi zmienić wiele przepisów, w których były one do tej pory wymagane.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
17.05.2019
Opieka zdrowotna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski