Prawo.pl

Doradcy podatkowi opracowali przewodnik po tarczy antykryzysowej

Ordynacja Doradca podatkowy Koronawirus a prawo
Samorząd doradców podatkowych przygotował specjalny przewodnik po przepisach tarczy antykryzysowej 2.0. Dokument ma pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu wywołanego koronawirusem. Eksperci wyjaśniają w nim, na jaką pomoc od rządu może liczyć biznes i jakie warunki trzeba spełnić, żeby ją uzyskać. Opracowanie jest bezpłatne.
Krzysztof Koślicki
27.04.2020
Ordynacja Doradca podatkowy Koronawirus a prawo
Proponowane przez rząd rozwiązania tarczy antykryzysowej 3 to likwidacja ochronnej funkcji Kodeksu pracy oraz zamach na funkcjonowanie związków zawodowych. To brak jakichkolwiek cywilizowanych reguł na polskim rynku pracy – twierdzi NSZZ „Solidarność” w przyjętym właśnie stanowisku. Dotyczy ono najnowszej wersji rządowego projektu tarczy antykryzysowej 3.
Grażyna J. Leśniak
27.04.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Sytuacja adwokatów w czasie epidemii COVID-19 jest niezaprzeczalnie trudna. Na ich sytuację finansową wpływa m.in. mniejsza liczba klientów i praktycznie zamknięcie sądów. Szansą jest oczywiście ich "otwarcie", ale też zmiany w działaniu samych kancelarii, choćby poprzez oferowanie usług w zakresie prawa pracy czy odszkodowań - mówi adwokat Jacek Trela,
Patrycja Rojek-Socha
27.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
„Bezpieczna inwestycja”, „stabilna sytuacja finansowa firmy”, „ekskluzywna oferta” – takimi zapewnieniami przedstawiciele spółki GetBack wprowadzali konsumentów w błąd - stwierdził prezes UOKiK Tomasz Chróstny i uznał, że spółka dopuszczała się nieuczciwych praktyk rynkowych przy oferowaniu i sprzedaży obligacji korporacyjnych.
Krzysztof Sobczak
27.04.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument

Tarcza nie zawsze korzystna dla turystów i organizatorów turystyki

Prawo cywilne Rynek i konsument Koronawirus a prawo
Wybuch pandemii koronawirusa spowodował, że branża organizatorów turystyki praktycznie przestała istnieć. Czy rozwiązania wprowadzone dla niej przez nowelizacje uchwalone w ramach tzw. tarczy antykryzysowej poprawią tę sytuację? - zastanawia się adwokat Paweł Wójcik z kancelarii RWW.legal Rusin Wójcik.
Paweł Wójcik
27.04.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Koronawirus a prawo

Tarcza antykryzysowa na przekór kodeksowi pracy

Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Doprecyzowanie zasad pracy zdalnej, umożliwienie przesłania wypowiedzenia mailem, ułatwienie w obniżeniu wymiaru czasu pracy, a także złagodzenie zasad kodeksu pracy. Takie zmiany mają się znaleźć w kolejnej nowelizacji tarczy antykryzysowej, zwanej tarczą 4, do której dotarło Prawo.pl.
Jolanta Ojczyk
27.04.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo

Porozumienia w sprawie postojowego: sukces czy porażka?

Prawo pracy Finanse Koronawirus a prawo
Do 17 kwietnia pracodawcy zgłosili do Państwowej Inspekcji Pracy 7796 porozumień w sprawie świadczenia postojowego. Dotyczą one dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Czy to dużo? Zdania są podzielone.
Grażyna J. Leśniak
27.04.2020
Prawo pracy Finanse Koronawirus a prawo

MF zleci specjalne analizy i badania podatników

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse Koronawirus a prawo
Minister finansów może zlecać Krajowej Izbie Rozliczeniowej analizy skutków zachodzących zjawisk gospodarczych – nie tylko w czasie epidemii. Taki przepis znalazł się w obowiązującej tarczy antykryzysowej. Zdaniem ekspertów pozwoli to na gromadzenie zbyt wielu danych dotyczących przedsiębiorców.
Krzysztof Koślicki
27.04.2020
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse Koronawirus a prawo
Ministerstwo Rozwoju pracuje nad wytycznymi dla poszczególnych branż, które mają zapewnić bezpieczne odmrożenie gospodarki. Zdaniem ekspertów niektóre propozycje są trudne do spełnienia - np. obowiązek montażu kamer termowizyjnych do mierzenia temperatury. Klienci ponadto będą segregowani na bezpiecznych i potencjalnie zarażonych za pomocą specjalnej aplikacji.
Jolanta Ojczyk
27.04.2020
BHP RODO Koronawirus a prawo
Rząd pracuje nad kolejnymi przepisami związanymi z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa. Jeden pakiet, zwany tarczą 4, przewiduje zmiany dla samorządów, rynku zamówień publicznych, branży budowlanej, ale także duże odstępstwa od prawa pracy. Mają się w niej również znaleźć przepisy umożliwiające rządowi walkę z wrogimi przejęciami polskich firm.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
26.04.2020
Koronawirus a prawo
Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie kredytu frankowego zasugerował bankom, że mogą występować z roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przy nieważnej umowie. Jego zdaniem prawo unijne i wyrok TSUE takiej koncepcji nie wyklucza. Jednak wielu prawników ma odmienne zdanie. Ich zdaniem SN myli się w tej kwestii.
Jolanta Ojczyk
25.04.2020
Kredyty frankowe

Mediacja tarczą antykryzysową dla Temidy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Do sądów powszechnych w I półroczu 2019 roku wpłynęło 8,5 mln nowych spraw, to o przeszło 830 tysięcy więcej w porównaniu z tożsamym okresem 2018 r. Nie ma przy tym podstaw, aby twierdzić, że napływ ten w kolejnych latach będzie mniejszy. Stan epidemii uwidocznił jak ważne jest sprawne i szybkie funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości - pisze adwokat i mediator Karolina Wrąbel.
Karolina Wrąbel
25.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Komisja Europejska uelastycznia przepisy dotyczące funduszy unijnych

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo unijne Koronawirus a prawo
Obowiązuje drugi pakiet legislacyjny dla działań antycovidowych. Komisja Europejska poluzowała procedury, żeby łatwiej można było przesuwać pieniądze unijne na służbę zdrowia czy dla przedsiębiorców. Przyjęte rozwiązania obejmują między innymi dodatkową elastyczność w przenoszeniu środków miedzy funduszami polityki spójności.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.04.2020
Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo unijne Koronawirus a prawo
Ministerstwo Finansów przedstawiło w piątek projekt rozporządzenia, które przewiduje zmiany w zakresie stosowania zerowej stawki VAT darowizn na rzecz walki z epidemią. Po wejściu w życie nowych przepisów z obniżonej stawki podatku będzie można korzystać w szerszym zakresie.
Krzysztof Koślicki
24.04.2020
VAT Koronawirus a prawo
Wytyczne dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, jakie pojawiły się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, nie były wytycznymi tej instytucji. - To wersja robocza, która ujrzała światło dzienne na skutek błędu ludzkiego - wyjaśnia Inspekcja.
Grażyna J. Leśniak
24.04.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo

GIS namawia pracodawców do łamania prawa

Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Tyle, że jego rekomendacje, zdaniem prawników, nie są prawem, które zwolniłoby pracodawców z przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów. Co więcej, wykonanie rekomendacji GIS oznacza ich złamanie.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk
24.04.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Ustawa o CIT limituje zaliczanie do kosztów wydatków na usługi niematerialne. Odliczać w całości można jednak kwoty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi. Problem w tym, że przepisy nie definiują tego pojęcia, a urzędnicy – jak potwierdza najnowsza interpretacja – próbują określać je zbyt luźno. Ograniczają przy tym zaliczanie do kosztów wydatków na marketing.
Krzysztof Koślicki
24.04.2020
CIT Spółki
Rowy drogowe zaliczane są do urządzeń wodnych. Przebudowa rowu wymaga pozwolenia wodnoprawnego, wymagałaby również zgłoszenia, ale tylko w sytuacji, o której mowa w art. 394 ust. 1 pkt 10 ustawy – Prawo wodne – wyjaśnia ekspert LEX Budownictwo.
Paweł Fiktus
24.04.2020
Drogi Budownictwo
Według Polskiego Funduszu Rozwoju, odpowiedzialnego za wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych, pracodawcy, którzy - zgodnie z przepisami "tarczy antykryzysowej" - wprowadzili przestój ekonomiczny albo obniżony wymiar czasu pracy, nie finansują wpłat do PPK. Część prawników nie zgadza się z tym poglądem i ostrzega przed pozwami pracowników.
Jolanta Ojczyk
24.04.2020
PPK
W końcu „odfrankowanie” kredytu indeksowanego do waluty CHF zostało wykluczone. Sąd Najwyższy nie dostrzega też jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy dochodzeniem przez bank roszczenia z tytułu bezpodstawnego (bezumownego) korzystania przez kredytobiorcę z udostępnionego mu kapitału z dotychczasowym orzecznictwem TSUE.
Jolanta Ojczyk
23.04.2020
Kredyty frankowe
Pracownicy z objawami nie mogą przychodzić do pracy, pracodawca ma też mierzyć im temperaturę, zbierać od nich oświadczenia o stanie zdrowia i zapewnić ochronę twarzy. Maseczki mają też nosić zewnętrzni dostawcy. Tak wynika z wytycznych opublikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny dla zakładów przemysłowych.
Jolanta Ojczyk
23.04.2020
BHP Koronawirus a prawo

Koszt jako kryterium oceny ofert

Zamówienia publiczne Koronawirus a prawo
Dyrektywy 2014/24 oraz 2014/25 kładą nacisk na efektywność kosztową zamówień publicznych. Stosowanie kryterium kosztu jest jednym ze środków do osiągnięcia tego celu. UZP opublikował niedawno nowe narzędzia do kalkulacji kosztów cyklu życia. Warto jeszcze raz przyjrzeć się kryterium kosztu, może ono bowiem przyczynić się do realnego zwiększenia efektywności wydatkowania środków publicznych - pisze Kalikst Nagel, radca prawny.
Kalikst Nagel
23.04.2020
Zamówienia publiczne Koronawirus a prawo
Specjalna ustawa wprowadziła zawieszenie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym w związku z pandemią COVID-19, ale są wątpliwości, czy za datę początkową uznać należy moment ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego, czyli 14 marca 2020 r., czy też wejście w życie ustawy – 31 marca 2020 - piszą Ewa Niesiobędzka-Krause i Paulina Chmielnicka
Ewa Niesiobędzka-Krause Paulina Chmielnicka
23.04.2020
Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Wydatki na zakup składników majątku firmowego, których jednostkowa wartość początkowa nie przekracza 10 tys. zł, nabyte przy wykorzystaniu jednorazowej pomocy z Urzędu Pracy, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Możliwość ta istnieje, mimo, że przyznane środki korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT.
Wiesława Moczydłowska
23.04.2020
Prawnicy PIT Małe i średnie firmy
Kraje UE stopniowo ograniczają transport drogowy towarów w kontenerach na duże odległości (300 km lub więcej) na rzecz innych środków transportu. Tymczasem w Polsce wciąż najwięcej towarów przewożą TIR-y i brakuje pomysłu na rozwój transportu kolejowego i wodnego - mimo że Polska ma do tego doskonałe warunki. NIK zwraca uwagę, że powolny rozwój transportu intermodalnego może zaprzepaścić szanse Polski na skorzystanie, jako kraju tranzytowego, na wymianie handlowej Chin z Europą.
Agnieszka Matłacz
23.04.2020
Prawo gospodarcze
Brak wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nie oznacza, że państwo nie ponosi ryzyka odpowiedzialności za szkody spowodowane różnymi zakazami i nakazami obowiązującymi w czasie epidemii, ograniczającymi m. in. wolność gospodarczą. Ryzyko to trwa już od 13 marca 2020 r. i jest większe od tego wynikającego z wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - piszą Grzegorz Romanowski i Łukasz Matyjas
Grzegorz Romanowski Łukasz Matyjas
23.04.2020
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo

Terytorialny zasięg urzędów skarbowych przestanie mieć znaczenie

Ordynacja Doradca podatkowy Koronawirus a prawo
Minister finansów wskaże zadania Krajowej Administracji Skarbowej, które będą mogły być wykonywane przez urzędy z całego kraju. Ma to usprawnić obsługę podatników. Doradcy podatkowi widzą tu jednak ryzyko naruszenia przepisów o właściwości urzędów. Wydanie decyzji z ich naruszeniem jest jedną z przesłanek stwierdzenia jej nieważności. Nowa reguła może się więc stać źródłem sporów z fiskusem.
Krzysztof Koślicki
23.04.2020
Ordynacja Doradca podatkowy Koronawirus a prawo

Sądy w czasie epidemii nieczynne, a prawa przedsiębiorców zagrożone

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Wskutek ogłoszenia najpierw stanu zagrożenia epidemicznego, a aktualnie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 działalność sądów w Polsce uległa znacznemu ograniczeniu. Może to budzić obawy przedsiębiorców, że w przypadku sporów z kontrahentami zostaną pozbawieni możliwości sądowej ochrony swoich praw - piszą Monika Leszko i Paweł Bartosiewicz
Monika Leszko Paweł Bartosiewicz
23.04.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Sąd Najwyższy wydał przełomowy wyrok w sprawie o kredyt indeksowany. Po raz pierwszy uznał, że wadliwy mechanizm indeksacji prowadzi do unieważnienia umowy. Po drugie przyznał, że jego dotychczasowe stanowisko, co do uzupełnienia umowy kursem średnim było błędne. Po trzecie wskazał, że banki mogą występować z roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przy nieważnej umowie.
Jolanta Ojczyk
23.04.2020
Kredyty frankowe

Bezpłatny LEX Alert Koronawirus przeprowadzi przez czas pandemii

Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
W czasach koronawirusa prawo zmienia się bardzo często i szybko – samą tarczę antykryzysową nowelizowano ostatnio kilkukrotnie. Ustawodawca nie ułatwia sprawy, wprowadzając przepisy, które zawierają luki i budzą wiele pytań. W trudnych czasach pandemii trzeba korzystać z pewnych i sprawdzonych źródeł wiedzy. Dlatego naszym Czytelnikom i Klientom udostępniamy bezpłatnie specjalną bazę wiedzy, uwzględniającą wszystkie prawne aspekty Covid-19.
Agnieszka Matłacz
22.04.2020
Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo