Nowe przepisy wprowadzone z początkiem stycznia tego roku w ramach pakietu SLIM VAT miały pomóc przedsiębiorcom. Sprzedawcy mogą w łatwiejszy sposób zmniejszać VAT należny z tytułu wystawionych faktur korygujących in minus. Nie muszą już zbierać potwierdzeń odbioru przez nabywcę faktur korygujących. Zamiast tego powinni pamiętać o dokumentowaniu uzgodnienia warunków obniżki oraz spełnienie tych warunków. Często wymaga to modyfikacji stosowanych mechanizmów.

Korekta nawet bez faktury korygującej

- Więcej problemów niż sprzedawcy mają nabywcy. Wcześniej pomniejszali VAT naliczony w okresie otrzymania zakupowej faktury korygującej in minus. Aktualnie muszą cofać się z korektą do okresu, w którym obniżenie zostało uzgodnione a warunki obniżenia spełnione. Oznacza to obowiązek korekty nawet wtedy, gdy nie mamy jeszcze faktury korygującej (opóźnione wystawienie, zaginięcie) – potwierdza Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii Martini i Wspólnicy.

Sprawdź w LEX: Jakie informacje są niezbędne w uzgodnieniu faktury korygującej sprzedaży in minus, w związku z wprowadzeniem tzw. SLIM VAT, aby było możliwe zmniejszenie podatku należnego? >

Zobacz również:
Nowe zasady dotyczące faktur korygujących w 2021 roku >>

Slim VAT, zamiast uprościć, jeszcze bardziej skomplikował rozliczanie faktur korygujących >>
 

Konieczny przepływ informacji

W takiej sytuacji kluczowy jest dobry przepływ informacji między księgowością a pracownikami innych działów. Księgowość powinna bowiem wiedzieć o przypadkach uzgodnienia obniżki i spełnienia ich warunków, aby dokonać korekty w prawidłowym okresie.

Zobacz procedurę w LEX: Wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej >

Jak podkreśla Arkadiusz Łagowski, zgodnie z projektem objaśnień MF, takie uzgodnienie obniżki może być dokonane również w sposób dorozumiany oraz ustnie. Dla nabywcy to duże utrudnienie, bo łatwo w takiej sytuacji stracić kontrolę nad tym, co i kiedy mamy korygować. W takich sytuacjach warto uregulować wewnętrznie zasady uzgadniania korekt, zarówno do strony sprzedażowej jak i zakupowej. Aby nie było wątpliwości i sporów z kontrahentami, kiedy następuje uzgodnienie obniżenia i spełnienia jego warunków, warto uregulować również te zasady w umowach z dostawcami i nabywcami. Niektórzy uzgadniają natomiast z kontrahentami stosowanie starych przepisów do końca 2021 r. Taką możliwość dają, po spełnieniu pewnych warunków, przepisy przejściowe ustawy wprowadzającej pakiet SLIM VAT.  

Zobacz procedurę w LEX: Faktury korygujące - zasady wystawiania >

 


Inną kwestią jest natomiast to, w jaki sposób korygować VAT naliczony, gdy wprawdzie było już uzgodnienie obniżki i spełnienie jej warunków (np. strony uzgodniły zwrot towaru i już on nastąpił), ale nie ma jeszcze faktury korygującej.

- Wydaje się, że w tej sytuacji korekta powinna nastąpić na podstawie dokumentu wewnętrznego. Należy liczyć, że zostanie to jednak doprecyzowane w Objaśnieniach podatkowych – podkreśla Arkadiusz Łagowski.

Zobacz procedurę w LEX: Faktury korygujące - okres rozliczenia przez nabywcę >

Klienci muszą współpracować z biurami rachunkowymi

Prawidłowe rozliczenie faktur korygujących wymaga więc bardzo dobrej współpracy i komunikacji między biurami rachunkowymi a ich klientami. Konieczny jest sprawny obieg informacji między nimi. Klienci biur rachunkowych muszą wiedzieć chociażby, jak przygotowywać dokumenty, by potem można je było właściwie ująć w księgach rachunkowych i podatkowych. Księgowi powinni więc informować swoich klientów o zmianach w prawie. Kwestia jest istotna. Z pomocą księgowym przychodzi nowe narzędzie oferowane przez Wolters Kluwer Polska.

 


- TAX Alert to jedyne na rynku narzędzie dla biur rachunkowych służące do wysyłania klientom wiadomości o zmianach w prawie i podatkach. Program składa się z dwóch elementów: łatwej w obsłudze platformy do tworzenia i wysyłki e-maili oraz merytorycznych treści od naszych ekspertów  – mówi Marcin Dudek, dyrektor ds. rozwoju Document Automation Software w Wolters Kluwer Polska.

Czytaj w LEX: Wpływ zmian w przepisach podatkowych na współpracę z klientem w biurze rachunkowym >

Nasz rozmówca podkreśla, że dzięki TAX Alert, biura rachunkowe nie muszą już samodzielnie przygotowywać treści prawnych i podatkowych dla swoich klientów. W ten sposób oszczędzają czas i pieniądze. Otrzymują od klientów mniej pytań o zmiany w prawie, bo komunikacja odbywa się z wyprzedzeniem i jest dopasowana do konkretnych odbiorców. Budują także swoją renomę, ponieważ rozsyłane informacje są wiarygodne, aktualne i ujęte w nowoczesne szablony graficzne.

Sprawdź w LEX: W jakim okresie w JPK_V7M wykazać korektę faktury dotyczącą eksportu usług oraz nową poprawną fakturę wystawione w związku z błędem formalnym na fakturze pierwotnej? >

TAX Alert precyzyjnie wpisuje się w potrzeby biur rachunkowych, bowiem aż 93 proc. z nich informuje klientów o zmianach w prawie, takich jak: tarcze antykryzysowe, mikrorachunek, biała lista podatników czy matryca stawek VAT. Często wyjaśnia im także bardziej skomplikowane kwestie. Jednak przygotowanie eksperckich treści prawnych jest trudne, czasochłonne i nie stanowi głównego zadania biur ani kancelarii podatkowych. Połowa badanych twierdzi, że przygotowanie jednej tylko informacji do klienta zajmuje im do trzech godzin, ale są sytuacje, kiedy trwa to znacznie dłużej dnia.

Teraz, dzięki TAX Alert, biura rachunkowe otrzymują gotowe i wiarygodne treści prawne wraz z systemem do ich zautomatyzowanej wysyłki do klientów. Dowiedz się więcej na temat TAX Alert. Zamów bezpłatną prezentację. Szczegóły tutaj. >>