- Kongres Prawników Spółek Giełdowych to od ponad dekady platforma do dyskusji o najważniejszych problemach prawnych, z którymi borykają się spółki giełdowe. W tym roku zmuszeni jesteśmy przeprowadzić kongres w formule on-line. W ciągu najbliższych tygodni spotkamy się 8 razy w przestrzeni, aby omówić najważniejsze zmiany legislacyjne z ostatniego okresu. Będzie to też okazja do wymiany doświadczeń, jak spółki radzą sobie w czasie pandemii – mówi Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Pierwszego dnia Kongresu (16 lutego) przewidziano 4 bloki tematyczne. W otwierającej debacie zaproszeni prelegenci omówią temat projektu zmian ustawowych dotyczący wezwań i jego konsekwencje. Poruszona będzie problematyka nowych obowiązków wynikających z Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów oraz kwestie praktycznych wyzwań związanych z dostosowaniem do nowych wymogów. Kolejny temat dotyczyć będzie aspektów ograniczania ryzyka zarządu. Na zakończenie zaś, eksperci opowiedzą o wdrażaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021.

Drugiego dnia (17 lutego) kongresu eksperci będą dyskutować o zmianach w Kodeksie Spółek Handlowych (przystąpienie i zasady funkcjonowania spółki w grupie spółek; ochrona inwestycji w spółki holdingowe; nowe uprawnienia i obowiązki organów spółek kapitałowych).  W drugiej debacie poruszona zostanie kwestia nowych form pozyskiwania kapitału (szybki prospekt; uproszczona dokumentacja przy mniejszych emisjach; dopasowanie procedury do okoliczności emisji). Dyskutanci będą też debatować o problemie walnych zgromadzeń w 2020 roku przeprowadzonych online oraz identyfikacji akcjonariuszy.

Trzeci dzień e-KPS poświęcony będzie symulacji e-WZA Zwykłej Spółki S.A. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są najważniejsze wyzwania prawne związane z organizacją e-WZA, jakie zmiany technologiczne ułatwiają organizację e-WZA oraz poznają zagrożenia dla spółki i akcjonariuszy płynące z takiej formuły wydarzenia.

KPC Kongres Prawników SEG 2021

W ramach e-KPS dla uczestników przewidziany został również cykl 5 webinariów (23.02-09.03):

  • Wpływ noweli AML na regulacje wewnętrzne Emitenta wobec rozszerzających praktyk ujęć przestępstw gospodarczych (23.02.2021)
  • Ograniczanie ryzyka zarządu – odpowiedzialność administracyjna, karna, cywilna, podatkowa i związana z upadłością (25.02.2021)
  • Wewnętrzne postępowania wyjaśniające w świetle Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów – niezbędnik emitenta (02.03.2021)
  • Zmiany w KSH (04.03.2021)
  • Finansowanie poprzez emisję obligacji (09.03.2021)

Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny; EY, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), KMD.Legal, Kochański & Partners, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy oraz Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy. Patronem medialnym - portal Prawo.pl

Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej www.seg.org.pl.