Szybkie rozstrzyganie sporw pomiędzy inwestorem i wykonawcami to w przypadku inwestycji budowlanej...
Krzysztof Sobczak
27.04.2010
Budownictwo
Abc/Budownictwo
26.04.2010
Budownictwo
Abc/Budownictwo
26.04.2010
Budownictwo
Gotowe projekty domw cieszą się coraz większą popularnością. Polacy najchętniej wybierają domy do...
Aneta Mościcka
26.04.2010
Budownictwo
26.04.2010
Środowisko
Problematyka związana z czynnością zbierania oraz odprowadzania do środowiska wd opadowych...
Ewa Piętowska
26.04.2010
Środowisko
Obowiązująca obecnie ustawa - Prawo budowlane, jako podstawowy akt prawny dotyczący procesu...
Abc/Budownictwo
26.04.2010
Budownictwo
W budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajduje się tunel łączący drogę publiczną z nieruchomościami...
Abc/Budownictwo
26.04.2010
Budownictwo
Ostatnia dekada przyniosła duże zmiany w świadomości społecznej odnośnie barier architektonicznych,...
Łukasz Smaga
19.04.2010
Budownictwo
Abc/Budownictwo
19.04.2010
Budownictwo
Abc/Budownictwo
19.04.2010
Budownictwo
Przepisy ustawy o ochronie przyrody regulują m.in. zasady nakładania kar za zniszczenie terenw...
Agata Bator
19.04.2010
Środowisko
Anna Kawecka
19.04.2010
Budownictwo
Komisja Europejska ogłosiła opiewające na 35 milionw euro zaproszenie do składania wnioskw...
Jan Lis /KW
19.04.2010
Budownictwo
Jak pokazuje najnowszy raport firmy doradczej na rynku nieruchomościCushman Wakefield Rozwj rynku...
Jan Lis /KW
19.04.2010
Budownictwo
Magdalena Spiżewska
12.04.2010
Budownictwo
Od momentu wprowadzenia w Polsce systemu certyfikacji energetycznej wydano około 100 tys. tego typu...
Jan Lis
12.04.2010
Budownictwo
Projekt dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych wprowadza istotne zmiany w zakresie załącznika I...
12.04.2010
Środowisko
12.04.2010
Środowisko