Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 873) wymaga, by do 1 listopada br. zarządy spółdzielni zawarły umowę przeniesienia własności lokalu ze wszystkimi, którzy przed 31 lipca 2007 r. złożyli wnioski o przekształcenie mieszkania lokatorskiego, własnościowego lub zakładowego. Wydłużenie procedury możliwe jest tylko tam, gdzie spółdzielnia posiada nieuregulowany stan prawny gruntu, na którym znajduje się lokal, czyli nie przysługuje jej prawo własności lub użytkowania wieczystego. Okazuje się, że wiele spółdzielni nie przestrzega terminów przewidzianych w ustawie i celowo opóźnia uwłaszczenia lub bezpodstawnie odrzuca wnioski. Spółdzielcy, którzy złożyli wnioski do spółdzielni i po trzech miesiącach nie zostali uwłaszczeni, powinni złożyć w spółdzielni pismo ponaglające. Jeżeli w ciągu miesiąca spółdzielnia nie podejmie zdecydowanych kroków w kierunku przekształcenia, trzeba skierować do sądu okręgowego pozew o zawarcie umowy ze spółdzielnią. Członkowie zarządu, którzy celowo przekraczają terminy na podpisanie umowy o przeniesienie własności lokalu, podlegają karze grzywny (do 5 tys. zł) lub ograniczenia wolności (do miesiąca prac społecznych). Postępowanie jest wszczynane dopiero na wniosek spółdzielcy, który może zgłosić sprawę do prokuratury lub policji.
źródło: Gazeta Prawna, 24 października, Adam Makosz