Tegoroczną pokojową Nagrodę Nobla otrzymał były wiceprezydent USA Al Gore i Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu - "za ich wysiłki na rzecz budowy i upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu wynikających z działań człowieka i za stworzenie podstaw dla środków, które są niezbędne do walki z takimi zmianami". Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) - to międzynarodowa organizacja naukowa, badająca stan wiedzy na temat zmian klimatu i sposób przekazywania tej wiedzy władzom różnych krajów i osobom lub instytucjom zainteresowanym tą tematyką. Analizy IPCC stanowią podstawę do negocjacji międzynarodowych porozumień klimatycznych, m.in. Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu i Protokołu z Kioto.

źródło: wiadomosci.ngo.pl, 13 października 2007 r.