Zgodnie z nowelizacją ustawy gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie 22 października, gminy mogą żądać od właścicieli nieruchomości partycypowania w kosztach budowy urządzeń infrastruktury z udziałem nie tylko środków Skarbu Państwa lub samorządowych, ale także pochodzących z budżetu UE. Maksymalna stawka opłaty adiacenckiej od przyrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową tych urządzeń lub drogi wynosi do 50% przyrostu wartości. Aby pobierać tę opłatę musi być spełniony jeden warunek. W dniu, w którym stworzono warunki, aby przyłączyć nieruchomość do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo warunki do korzystania z wybudowanej drogi, musi obowiązywać uchwała rady gminy o wysokości tej opłaty. Przy ustalaniu opłaty gminy muszą bezwzględnie zasięgać opinii rzeczoznawcy majątkowego.
źródło: Rzeczpospolita, 24 października, Izabela Lewandowska
2007-10-25