Dziś większość zużytych baterii trafia na wysypiska i zanieczyszcza środowisko. Ma to zmienić nowa ustawa wymuszająca tworzenie punktów zbiórki.

Teraz takie zbiórki są prowadzone okazjonalnie, a przepisy do nich nie zachęcają. Jest już jednak projekt nowych regulacji. Wszystko, co dotyczy baterii i akumulatorów, zbiera on w jednej ustawie, a także precyzuje obowiązki ich producentów i importerów. Przygotowywane przepisy przysporzą przedsiębiorcom dodatkowych obowiązków. Określą nie tylko sposób zbierania czy zagospodarowywania zużytych baterii, ale też ich oznaczania i produkcji, a szczególnie używania szkodliwych pierwiastków i substancji. Projektowane regulacje różnią się od zawartych w przepisach dla innych grup szkodliwych ekologicznie produktów. Unijna dyrektywa nie wymaga bowiem, by osiągać odpowiedni poziom odzysku i recyklingu baterii i akumulatorów. Liczyć się będzie przede wszystkim poziom zbierania. Producenci i importerzy baterii, podobnie jak wprowadzający opakowania czy sprzęt elektryczny i elektroniczny, będą musieli się wpisywać do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Za taki wpis trzeba będzie uiścić opłatę rejestrową, a w kolejnych latach opłaty roczne. Jeżeli ktoś nie wywiąże się z obowiązku zbiórki, zapłaci opłatę produktową. Natomiast koszty związane ze zbieraniem baterii poniosą wprowadzający je na rynek.

źródło: Rzeczpospolita, 25 października 2007 r.