W jaki sposób powinien być zlikwidowany piec indukcyjny? Czy w całości można go poddać złomowaniu? Czy potrzebne jest potwierdzenie złomowania tego urządzenia?


Zlikwidowany piec indukcyjny należy potraktować jako odpad.


Należy go przekazać do przedsiębiorstwa, które posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów. Dokumentami będą: karta ewidencji odpadu oraz karta przekazania odpadu. Jeśli likwidacji pieca dokonuje firma świadcząca usługi na terenie danego zakładu, np. w zakresie konserwacji czy napraw, to ta firma, zgodnie z definicją wytwórcy odpadu, jest wytwórcą odpadu, jeśli umowa nie będzie stanowiła inaczej, i wszelkie obowiązki z prawidłowym jego zagospodarowaniem na niej spoczywają (posiadanie decyzji administracyjnej dotyczącej wytwarzania odpadowa, prowadzenie ewidencji, prawidłowe przekazanie odpadu do odzysku).