Izabela Drelich

Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2001-2008 pracowała w Ministerstwie Środowiska. Obecnie pracuje w Ministerstwie Gospodarki, gdzie zajmuje się problematyką azbestową. Jej profesjonalne zainteresowania koncentrują się na problematyce obejmującej gospodarkę odpadami, a w szczególności związanej z azbestem. Brała aktywny udział w opracowaniu aktów wykonawczych do ustawy o odpadach.

Artykuły autora

Gminny program usuwania azbesttu

Samorząd terytorialny

Czy możliwe i zgodne z prawem jest opracowanie programu usuwania azbestu dla samorządu gminnego na okres 10 lat?

11.02.2010
1  2