Do 31 października 2007 r. można nadsyłać prace na Ogólnopolski Konkurs Krótkich Form Filmowych Stowarzyszenia Manko i EC Kraków, który odbędzie się 24 listopada 2007 r. w krakowskim kinie Mikro. Pomysł na organizację tego nowatorskiego przedsięwzięcia zrodził się z potrzeby pokazania ekologii jako dziedziny twórczej i tematu ważnego i interesującego społecznie. Konkurs ma ukazać jak najszersze spektrum zagadnień ekologicznych. Ma na celu zachęcenie twórców do odejścia od stereotypowego spojrzenia na tę materię, która często bywa kojarzona wyłącznie z nagłaśnianymi w mediach radykalnymi akcjami ekologów. Konkurs ma pokazać, że ekologia ma też inne oblicze i nie zawsze wiąże się z kontrowersyjnymi działaniami. Czasem wystarczy rozejrzeć się dookoła i dostrzec sprawy do tej pory niezauważalne. Organizatorzy nie ograniczają twórców co do formy ich dzieł. Do konkursu mogą być zgłoszone krótkie formy filmowe, w szczególności etiudy, których czas projekcji nie przekracza 7 minut i filmy reklamowe mieszczące się w konwencji reklamy społecznej, których czas nie przekracza 2 minut.

źródło: wiadomosci.ngo.pl, 25 października 2007 r.