Tajemnica statystyczna objęta większą ochroną

18 lipca 2013 r. wejdzie w życie opublikowana ustawa z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zapewniająca ochronę...

08.07.2013

Minister rozdzieli dotację do 2 września

Na stronie Ministerstwa Edukacji pojawił się projekt rozporządzenia dotyczącego podziału dotacji na przedszkola. Pieniądze na 2013 r. minister rozdzieli do 2 września 2013 r.

02.07.2013

Ustawa żłobkowa już opublikowana

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2013 r. opublikowano ustawę z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 747).

01.07.2013