Ustawa przedszkolna uchwalona

Od września 2013 r. edukacja przedszkola będzie dotowana z budżetu państwa - zdecydował w czwartek Sejm nowelizując ustawę o systemie oświaty. Dotowanie edukacji przedszkolnej ma zmniejszyć opłaty...

14.06.2013

Tylko KNF złoży wniosek o upadłość SKOK-u

Ograniczenie kręgu podmiotów legitymowanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jedynie do Komisji Nadzoru Finansowego to efekt zmiany Prawa...

12.06.2013

Nauczycielskie dodatki sfinansuje UE

Resort edukacji chce uelastycznić system wynagradzania nauczycieli. Aby umożliwić samorządom lepsze wykorzystanie środków unijnych, chce zmienić Kartę Nauczyciela tak, aby gmina mogła opłacać...

09.06.2013

Jedna placówka pocztowa na 6 tys. mieszkańców gmin

Samorząd terytorialny

Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, jedna stała placówka pocztowa operatora wyznaczonego, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 6000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin...

07.06.2013

Zmienia się rozporządzenie o organizacji poprawczaków

W związku z obowiązującą od 5 czerwca 2013 r. nowelizacją ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej zmieniło się rozporządzenie regulujące zasady działania zakładów poprawczych i...

05.06.2013

Nowe przepisy w sprawie karty pojazdu

Z dniem 22 czerwca br. w życie wejdą dwa rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dostosowujące przepisy wykonawcze dotyczące karty pojazdu do aktualnego stanu prawnego.

03.06.2013

Nie wzrosną ceny mleka dla szkół

Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w nadchodzącym roku szkolnym zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie.

03.06.2013