Za znowelizowaniem ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów głosowało 260 posłów, 129 - było przeciw, 46 posłów wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki SLD, PiS i Solidarnej Polski zakładające utrzymanie ulgi na poziomie 37 proc.
Projekt nowelizacji ustawy przygotował Senat. Stanowi on wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawnego do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2010 r. Trybunał uznał, że przepisy dotyczące ulg dla nauczycieli, a wyłączające z nich nauczycieli przedszkoli, są niezgodne z konstytucją.
W czerwcu podczas pierwszego czytania projektu senator Grażyna Sztark (PO) zaznaczyła, że były trzy możliwości zmiany przepisów: dodanie do listy uprawnionych do 37-procentowej zniżki nauczycieli przedszkoli, pozbawienie wszystkich nauczycieli ulgi lub dodanie do listy uprawnionych nauczycieli przedszkoli przy jednoczesnym obniżeniu wysokości ulgi dla wszystkich. Senator poinformowała, że w wyniku konsultacji z rządem wybrano trzeci wariant. Podała, że objęcie nauczycieli przedszkoli ulgą na przejazdy bez zmniejszenia wysokości ulgi dla całej grupy nauczycieli kosztowałoby budżet państwa dodatkowo ponad 37 mln zł. Trzeci wariant wybrany przez Senat spowoduje zaś, że ze zmianą przepisów nie będą się wiązały żadne dodatkowe koszty dla budżetu.
Nowelizacja ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów trafi teraz do Senatu.