"W 2014 r., tak jak w latach ubiegłych, zostanie zamrożony fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, z wyłączeniem sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, tak aby w latach 2013-2015 ich wzrost osiągnął łącznie 30 proc." - czytamy w komunikacie dotyczącym założeń do ustawy budżetowej na 2014 r.
Oznacza to, że kwota bazowa, na podstawie której określane jest wynagrodzenie nauczycieli, będzie nadal wynosić 2 717,59 zł (kwota ustalona na wrzesień 2012 r.).
O dalszych losach wniosku dotyczącego odrzucenia ustawy posłowie rozstrzygną w bloku głosowań.