Obowiązkowa analiza dla wszystkich budynków

Samorząd terytorialny

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie z dniem 3 października 2013 r., dla wszystkich budynków, niezależnie od ich powierzchni użytkowej, należy dokonać analizy możliwości racjonalnego...

25.07.2013

Nowe przepisy w sprawie homologacji pojazdów

Samorząd terytorialny

W życie weszły nowe rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dotyczące homologacji pojazdów. Wydanie nowych przepisów wiąże się ze znowelizowaniem ustawy Prawo o ruchu...

22.07.2013

Opublikowano dotacje na przedszkola

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę wprowadzającą dotację na przedszkola. W tym roku na każdego przedszkolaka samorządy dostaną 414 zł.

19.07.2013