Określono wymagania dla nadawczych skrzynek pocztowych

Minister Administracji i Cyfryzacji określił wymagania, jakim powinny odpowiadać nadawcze skrzynki pocztowe, którymi posługują się operatorzy pocztowi świadczący usługi pocztowe na podstawie umów...

08.04.2014

Nowe stawki opłat

Różne podmioty mogą uzyskać dostęp do danych z CEIDG, chodzi tzw. hurtowe udostępnianie danych po zawarciu z Ministrem Gospodarki odpowiedniej umowy i wniesieniu opłaty. Tak wynika z wchodzącego w...

04.04.2014

MEN chce zmienić wzory świadectw

Ze świadectw i arkuszy ocen zniknie tzw. stara matura. Rok szkolny 2012/2013 był ostatnim, kiedy przepisy przejściowe dopuszczały jej zdawanie.

03.04.2014

CRIP zapewni lepszy dostęp do informacji publicznej

Samorząd terytorialny

Nowe przepisy określają szczegółowo sposób weryfikacji, przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych oraz metadanych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP).

02.04.2014

Zmiany w podatku VAT już obowiązują

Od aut wykorzystywanych w celach służbowych i prywatnych podatnicy mogą odliczyć 50 proc. podatku. Od samochodów używanych wyłącznie w działalności gospodarczej przedsiębiorca odliczy cały naliczony...

01.04.2014

MEN: rodzice nie dopłacą do droższej książki

Resort edukacji nie doda przepisów pozwalających na finansowanie podręczników ze składek rodziców uczniów. Tłumaczy również, że przepisy są tak skonstruowane, by dotacja na podręczniki wystarczała...

28.03.2014

Większy zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Samorząd terytorialny

Nowa ustawa o funduszu sołeckim przewiduje zwiększenie o 10 proc. wysokości zwrotu z budżetu państwa wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Zwrot ten wyniesie odpowiednio: 40 proc., 30...

27.03.2014

MAC: podręczniki mogą być za drogie dla samorządów

Ceny podręczników mogą być wyższe niż dotacje otrzymywane przez gminy - zauważa Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Resort edukacji nie określił, jaką cenę mają mieć podręczniki dopuszczone do...

26.03.2014

Od kwietnia nowe stawki egzaminatorów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające stawki wynagrodzenia egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu oraz egzaminów. Nowe stawki uwzględniają zmienioną formułę...

25.03.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski