Opublikowano "ustawę rekrutacyjną"

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację zmieniającą zasady rekrutacji do placówek oświatowych. Wejdzie w życie 18 stycznia 2014 r.

05.01.2014

Przedszkolni nauczyciele ze zniżkami na komunikację

Samorząd terytorialny

Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych otrzymali ulgę na przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz przy przejazdach środkami...

03.01.2014

Liczne zmiany wprowadzone przez ustawę "okołobudżetową"

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie ustawa okołobudżetowa, uzupełniająca budżet państwa na 2014 r. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego...

01.01.2014

Nowe narzędzie tworzenia stron BIP

Samorząd terytorialny

W wyniku nowelizacji u.d.i.p. wprowadzone zostało nowe narzędzie udostępniania informacji publicznej - Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej, przy pomocy którego możliwe będzie...

31.12.2013

Nowy podział subwencji opublikowany

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. podziału subwencji oświatowej na 2014 r. Na każdego ucznia przypadnie większa kwota - subwencja wzrośnie o 79 zł.

31.12.2013

Maksymalnie 300 zł za pobyt w izbie wytrzeźwień

Samorząd terytorialny

Zgodnie z nowymi przepisami opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego, natomiast jej wysokość ustala organ stanowiący tej jednostki . Maksymalna wysokość...

31.12.2013

Niższe opłaty za starty i lądowania samolotów

Od stycznia 2014 r. tzw. opłata terminalowa dla linii lotniczych będzie wynosić 699,80 zł i będzie jednakowa we wszystkich portach lotniczych - zdecydował prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego....

30.12.2013

Zmiany w rozporządzeniu ws. klasyfikacji budżetowej

Samorząd terytorialny

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych została dostosowana do obowiązujących przepisów krajowych i unijnych.Artykuł...

30.12.2013

Zmiany w rozporządzeniu ws. ewidencji gruntów i budynków

Samorząd terytorialny

W wyniku nowelizacji liczne zmiany wprowadzono w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Większość zmian zacznie obowiązywać od 31 grudnia 2013 r.Artykuł pochodzi z programuLEX dla...

30.12.2013

Dochody z fotoradarów na poprawę bezpieczeństwa

Zgodnie z nowymi przepisami dochody z grzywien ujawnionych przez ITD przy pomocy fotoradarów przeznaczone zostaną na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach...

29.12.2013

Kolejny rok bez podwyżek zfśs dla nauczycieli

WDzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (ustawę okołobudżetową). Przewiduje ona m.in. utrzymanie odpisu na zakładowy fundusz socjalny...

27.12.2013