Nowe oznakowanie tras rowerowych

Samorząd terytorialny

Przepisy prawne, które weszły w życie z dniem 14 sierpnia br., wprowadziły zmiany w zakresie oznakowania tras rowerowych, jak również określiły warunki techniczne dla nowych znaków oraz warunki ich...

22.08.2013

MF chce dalej ścigać za subwencję z 2009 r.

Przepisy przedłużające funkcjonowanie starego systemu informacji oświatowej powinny w większym stopniu uwzględniać dobro postępowań dotyczących zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej -...

21.08.2013

Nie będzie podwyżek dla nauczycieli

Samorząd terytorialny

Opublikowano wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na nowy rok szkolny. Rozporządzenie nie przewiduje podwyżek dla pedagogów.

21.08.2013

Awans zawodowy nauczycieli bez utrudnień dla matek

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą znowelizować przepisy Karty Nauczyciela tak, aby przedłużająca się nieobecność spowodowana koniecznością opieki nad dzieckiem nie przerywała stażu potrzebnego do...

19.08.2013

Nauczyciele bez podwyżek w nowym roku szkolnym

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W nowym roku szkolnym nie przewidziano podwyżek nauczycielskich pensji.

13.08.2013

Nowe formularze dla sprzedawców alkoholu

Od 13 sierpnia 2013 r. obowiązują nowe wzory wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych. Zmienia się również...

13.08.2013

Będą pieniądze na tworzenie mniejszych klas

MEN wziął pod uwagę postulaty samorządowców dotyczące ograniczenia liczebności klas pierwszych szkoły podstawowej i zapowiada, że zostanie to uwzględnione w subwencji oświatowej.

08.08.2013

Kredyt hipoteczny spłaci ten, kto go zaciągnął

Hipoteka nie będzie już automatycznie obciążać wszystkich nieruchomości powstałych po podziale. Weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece dostosowująca nowe przepisy do...

07.08.2013

Rejestr gmin poszerzony o identyfikator PRNG

Samorząd terytorialny

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie z dniem 7 sierpnia 2013 r. zakres informacji umieszczanych w Rejestrze gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości rozszerzony...

07.08.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski