Nowe formularze dla sprzedawców alkoholu

Od 13 sierpnia 2013 r. obowiązują nowe wzory wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych. Zmienia się również...

13.08.2013

Będą pieniądze na tworzenie mniejszych klas

MEN wziął pod uwagę postulaty samorządowców dotyczące ograniczenia liczebności klas pierwszych szkoły podstawowej i zapowiada, że zostanie to uwzględnione w subwencji oświatowej.

08.08.2013

Kredyt hipoteczny spłaci ten, kto go zaciągnął

Hipoteka nie będzie już automatycznie obciążać wszystkich nieruchomości powstałych po podziale. Weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece dostosowująca nowe przepisy do...

07.08.2013

Rejestr gmin poszerzony o identyfikator PRNG

Samorząd terytorialny

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie z dniem 7 sierpnia 2013 r. zakres informacji umieszczanych w Rejestrze gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości rozszerzony...

07.08.2013