Większość klubów za zmianami ws. sześciolatków

PO, PSL, RP i SLD będą głosować za projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Chodzi o objęcie w 2014 r. obowiązkiem szkolnym tylko sześciolatków urodzonych w pierwszej połowie 2008 r....

28.08.2013

Kurs reedukacyjny dla kierowców: znana cena i program

Samorząd terytorialny

Za 28 godzin kursu reedukacyjnego dla kierowców (godzina kursu równa się 45 minutom) będzie trzeba zapłacić 500 zł, wynika z nowego rozporządzenia ministra transportu (poz. 894). Starosta będzie...

22.08.2013

Nowe oznakowanie tras rowerowych

Samorząd terytorialny

Przepisy prawne, które weszły w życie z dniem 14 sierpnia br., wprowadziły zmiany w zakresie oznakowania tras rowerowych, jak również określiły warunki techniczne dla nowych znaków oraz warunki ich...

22.08.2013

MF chce dalej ścigać za subwencję z 2009 r.

Przepisy przedłużające funkcjonowanie starego systemu informacji oświatowej powinny w większym stopniu uwzględniać dobro postępowań dotyczących zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej -...

21.08.2013

Nie będzie podwyżek dla nauczycieli

Samorząd terytorialny

Opublikowano wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na nowy rok szkolny. Rozporządzenie nie przewiduje podwyżek dla pedagogów.

21.08.2013

Awans zawodowy nauczycieli bez utrudnień dla matek

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą znowelizować przepisy Karty Nauczyciela tak, aby przedłużająca się nieobecność spowodowana koniecznością opieki nad dzieckiem nie przerywała stażu potrzebnego do...

19.08.2013