Zmiany wprowadzi ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. poz. 1323).

Nowelizacja uchyla przepis nakładający na przedsiębiorcę obowiązek przechowywania w lokalu swojej siedziby numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których publikowane były ogłoszenia tego przedsiębiorcy. Taki zapis stał się zbędny ze względu na wprowadzenie obowiązku publikowania Monitora w internecie (od 1 lipca 2012 r. publikowane są tam wszystkie numery). Zniesienie obowiązku przechowywania przez przedsiębiorców numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których są opublikowane ogłoszenia ich dotyczące, będzie faktycznie obejmowało wszystkie (w tym również archiwalne) wydane numery tego dziennika urzędowego.

Zmiany wejdą w życie 30 listopada 2013 r.