Łatwiej o pracę w szkole artystycznej

Weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące kwalifikacje, które muszą posiadać nauczyciele szkół artystycznych. Złagodzono wymogi dotyczące nauczycieli prowadzących niektóre zajęcia.

01.07.2014

Nowe przepisy w sprawie karty parkingowej

Samorząd terytorialny

Minister Pracy i Polityki Społecznej określił placówki uprawnione do uzyskania karty parkingowej, wysokość opłaty za wydanie karty i warunki dystrybucji blankietów kart oraz wzór i tryb wydawania i...

01.07.2014

Dopłaty do kredytów do końca 2015 r.

Weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów.

01.07.2014

Nie wzrośnie dopłata na mleko dla uczniów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające wysokość dopłaty na mleko dla szkół. W roku szkolnym 2014/2015 utrzymana zostanie na poziomie 118 mln zł.

24.06.2014

Zmiana ws. darmowych podręczników opublikowana

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 811), regulującą tryb finansowania i udostępniania rządowych podręczników. Większość zmian wejdzie w życie 8 lipca...

24.06.2014

Od września język obcy także w przedszkolu

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Po nowelizacji od 1 września 2014 r., jeśli tak zdecyduje dyrektor przedszkola lub osoba...

23.06.2014

Nowe gwarancje de minimis

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie regulujące udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Przepisy będą obowiązywać od 1 lipca...

21.06.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski