Mniej firm skorzysta z ułatwień fiskalnych

Część przedsiębiorców straci prawo do ryczałtu. Zmaleją korzyści z jednorazowej amortyzacji. Spadnie liczba wpłacających VAT co kwartał. Takie są skutki wzrostu limitów podatkowych na 2011 r....

04.10.2010

Drogi wewnętrzne będą już wkrótce oznaczone

Policja będzie mogła karać kierowców na osiedlowych ulicach za każde wykroczenie, a nie tylko za nieprzestrzeganie znaków drogowych. Nowe wzory znaków drogowych są już gotowe. Mają one stanąć w tzw....

02.10.2010

Sejm: karać ulicznych handlarzy odebraniem towarów

Posłowie wracają do pomysłu ostrzejszego karania przekupniów ulicznych, handlujących bez pozwolenia. Po wejściu w życie poprawionego Kodeksu wykroczeń, straż miejska będzie miała prawo odbierania im...

02.10.2010

Unia chce lepszej ochrony przed cyberatakami

Komisja Europejska przedstawiła propozycje nowych regulacji prawnych, które mają zwiększyć ochronę UE przed coraz powszechniejszymi i coraz groźniejszymi cybernetycznymi atakami....

01.10.2010

Komitet RM: odpady to sprawa gminy

Ułatwienie przejęcia przez gminy zarządzania odpadami komunalnymi, a przez to usprawnienie gospodarki odpadami w kraju to najważniejsze zmiany w projekcie założeń do ustawy o utrzymaniu porządku i...

01.10.2010

Coraz bliżej do podpisu elektronicznego

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie rekomendowała projekt zmian w ustawach o podpisie elektronicznym, podatku od towarów i usług, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz Kodeksu...

01.10.2010

Nowa ustawa ma usprawnić ratownictwo medyczne

Nowelizacja ustawy o państwowym ratownictwie medycznym ma zdefiniować tzw. obszar działania i rejon operacyjny. Zaproponowane przez rząd 28 września zmiany mają poprawić bezpieczeństwo zdrowotne...

30.09.2010

Mieszkańcy będą mogli żądać zmian granic gmin

Rada gminy będzie miała obowiązek wystąpić z wnioskiem o wydanie rozporządzenia tworzącego, łączącego, dzielącego bądź znoszącego gminę oraz ustalającego jej granice, jeżeli opowiedzą się za tym...

30.09.2010

Usuwanie pojazdów na nowych zasadach

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają prace nad nowymi zasadami usuwania pojazdów. To skutek nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która wprowadziła nowy tryb postępowania...

30.09.2010

W Sejmie ruszają prace nad reformą polskich uczelni

Od 6 października ruszą w Sejmie prace nad reformą polskich uczelni. Proponowane przez rząd ustawy mają zdecentralizować system szkolnictwa i dać większą wolność programową. Posłowie komisji edukacji...

30.09.2010

Firmy będą musiały zrównać płace zleceniobiorcom

Nowa ustawa o równym traktowaniu przerzuci na przedsiębiorców ciężar udowodnienia, że nie dyskryminowali zleceniobiorców. Tak jak w przypadku sporów z pracownikami. Projekt ustawy o wdrożeniu...

30.09.2010

Kandydat na doradcę podatkowego tylko po praktyce

Kandydaci na doradców podatkowych, po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, chcąc uzyskać wpis na listę doradców podatkowych, mają obowiązek odbyć dwuletnią praktykę zawodową w organach podatkowych...

30.09.2010

Ustawa parytetowa może być głosowana w październiku

Tzw. ustawa parytetowa może trafić pod głosowanie w Sejmie pod koniec października - poinformowała w środę posłanka PO Joanna Mucha. Jej zdaniem wybory samorządowe będą ostatnimi, w których nie...

29.09.2010

Strażacy dostaną nadgodziny

Przyjęta przez rząd 28 września zmiana w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej wprowadzi przepisy umożliwiające wypłatę strażakowi rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby (ponad 40 godzin,...

29.09.2010