Przystąpiliśmy do nowej konwencji o ochronie dzieci

Polska przystąpiła do międzynarodowej Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci. Prezydent...

08.03.2010

Jest nowy projekt systemu bezpłatnej pomocy prawnej

Resort sprawiedliwości przygotował kolejny projekt systemu pomocy prawnej dla ludzi niezamożnych. - Prace są zawansowane, traktuję go priorytetowo i zakładam, że jeszcze w tym roku zostanie on...

08.03.2010

Fuzja zawodów bardziej korzystna dla radców

Nawet pobieżna lektura przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości założeń do projektu ustawy o tzw. nowej adwokaturze prowadzi do wniosku, że proponowane w nim połączenie zawodów adwokata i...

05.03.2010

Osobiste stawiennictwo niepotrzebne

Zdaniem samorządu przedsiębiorców osobiste stawiennictwo w ramach toczącego się postępowania według przepisów KPA powinno być stosowane jedynie w przypadku, gdy będzie ono niezbędne dla...

04.03.2010

Będą grzywny dla nietrzeżwych narciarzy

Zakaz korzystania z zorganizowanych terenów narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających wprowadzi nowa ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na...

04.03.2010

Zapis windykacyjny ułatwi podział spadku

Spadkodawca będzie mógł skutecznie przesądzać o sposobie podziału spadku. Zapisobierca nabędzie przedmiot zapisu już w chwili śmierci testatora, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań....

04.03.2010

Sąd omówi ze stronami przebieg procesu

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, w którym m.in. planowane jest wprowadzenie instytucji omawiania przez sąd ze stronami możliwych...

04.03.2010

Wybory lokalne po nowemu

Aby uzyskać czynne prawo wyborcze w wyborach samorządowych nie będzie wymagany wpis do stałego rejestru wyborców. Zmianę taką przewiduje ustawa z 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja...

04.03.2010

Rząd chce reformować, Prezydent czeka na Ustawy

Minister finansów Jacek Rostowski uczestniczył w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju, powołanej przez prezydenta. Podczas posiedzenia minister przedstawił pakiet czterech reform w ramach Planu Rozwoju...

03.03.2010

Były organizacje społeczne, będą pozarządowe

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym pojęcie "organizacje społeczne" zostanie zastąpione pojęciem "organizacje...

02.03.2010