Zdaniem samorządowców, którzy swoje stanowisko przedstawili na posiedzeniu zespołu ds. administracji publicznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ustawa zbyt szeroko określa zakres samorządowców objętych jej przepisami, zwłaszcza obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych. Jak podkreślał Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina, dla administracji lokalnej obowiązek nawet wstępnej analizy znacznej ilości dokumentów będzie wiązał się koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób. Z kolei sekretarz Wrocławia Włodzimierz Patalas, zwracał także uwagę na problem trzyletniego okresu, w którym pracownik samorządowy nie może być zatrudniony w firmie, wobec której wydawał decyzję administracyjną. Zdaniem przedstawicieli administracji lokalnej, w praktyce oznacza to duże problemy z możliwością znalezienia pracy na swoim terenie. Uwagi samorządowców dotyczyły także oświadczeń o zatrudnieniu członków rodziny w administracji publicznej i ograniczeń w zawieraniu przez funkcjonariuszy publicznych umów cywilnoprawnych.
Jak informuje Serwis Samorządowy PAP, najprawdopodobniej, w najbliższych dniach cała Komisja Wspólna zajmie się dokumentem także na posiedzeniu plenarnym.