W poniedziałek 29 marca 2010 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewowi Wronie opinię dotyczącą projektu ustawy z 19 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Służbie Więziennej, zakładającym „zwiększenie bezpieczeństwa osobistego szczególnej kategorii osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych (...) którzy nie zachowując się w sposób stanowiący zagrożenie, mogą sami znaleźć się w sytuacji zagrażającej ich życiu i zdrowiu, w związku z uczestnictwem w określonych postępowaniach karnych”.

Opinia HFPC