Minister sprawiedliwości – prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski podpisał Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury, który wejdzie w życie 31 marca 2010 r.
Jak informuje Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, na wniosek nowopowołanego Prokuratora Generalnego – Andrzeja Seremeta Regulamin przewiduje sześciu zastępców Prokuratora Generalnego: Naczelnego Prokuratora Wojskowego, Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz czterech - wskazanych bezpośrednio przez Prokuratora Generalnego.
Par 11. 1. rozporządzenia stanowi, że prokurator generalny wykonuje swoje zadania przy pomocy pierwszego zastępcy prokuratora generalnego, trzech pozostałych zastępców prokuratora generalnego, Naczelnego Prokuratora Wojskowego oraz dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Pierwotna – przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości i skierowana do uzgodnień – wersja Regulaminu przewidywała pięciu zastępców: Naczelnego Prokuratora Wojskowego, Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz trzech zastępców wskazanych przez Prokuratora Generalnego.

Podpisane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym na początku przyszłego tygodnia.