Jak poinformował Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, na wniosek nowopowołanego prokuratora generalnego – Andrzeja Seremeta Regulamin przewiduje sześciu zastępców Prokuratora Generalnego: Naczelnego Prokuratora Wojskowego, Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz czterech - wskazanych bezpośrednio przez Prokuratora Generalnego. Podpisane rozporządzenie ma być opublikowane na początku tego tygodnia, przed 31 marca, kiedy w życie wchodzi ustawa.
Tymczasem także w piątek wieczorem prezydencki minister Andrzej Duda oświadczył, że minister Kwiatkowski nie miał jeszcze prawa podpisać rozporządzenia wprowadzającego regulamin, ponieważ uprawniający go do tego przepis ustawy dopiero w środę wejdzie w życie. - Konstytucja mówi, że organy państwowe działają w ramach prawa i w jego granicach. Minister nie miał podstawy kompetencyjnej do wydania tego rozporządzenia, ani prokurator Seremet nie mógł przed terminem wnosić o ustalenie liczby swoich zastępców - powiedział Duda PAP.