Projekt wprowadza w 2008 r. kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 1 947,81 zł oraz średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty w wysokości co najmniej 82% kwoty bazowej.
źródło: MEN, 15 listopada 2007 r.