Protokół z rozprawy może być nagrany

Usprawnienie postępowania sądowego to główny cel przyjętego 23 lutego br. przez rząd projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadzi do sądów możliwość zapisywania przebiegu...

23.02.2010

Czy znikną wydziały rodzinne?

Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości zakładający likwidację wydziałów ds. rodzinnych i nieletnich w sądach rejonowych w ocenie rzecznik praw dziecka budzi obawy o zagwarantowanie odpowiedniej ochrony...

23.02.2010

Trwają prace nad ustrojem sądów powszechnych

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie, w którym po raz pierwszy udział jednocześnie wzięli przedstawicieli władz Krajowej Rady Sądownictwa, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia...

22.02.2010

Plany zmiany sytemu doskonalenia nauczycieli

Plany MEN dotyczące zmian w systemie doskonalenia nauczycieli przedstawił 30.06. posłom z sejmowej komisji Edukacji Nauki i Młodzieży wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski.

02.07.2009

Projekt zmiany ustawy Karta Nauczyciela

Na stronie internetowej MEN opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy karta nauczyciela, w brzmieniu przyjętym przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2007 r.

22.11.2007

Zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego

Z dniem 1 września 2007 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i...

05.06.2007