Eksperci ostrzegają, że rozwój edukacji przedszkolnej może być zahamowany przez złe przepisy wykonawcze. Problemem jest obowiązkowa liczba godzin zajęć w tygodniu oraz określenie minimalnej liczby dzieci w ośrodkach. Eksperci dodają, że bez zmiany prawa nie można byłoby uruchomić funduszy na rozwój ośrodków przedszkolnych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Komisja Europejska nie wyraziła zgody na powtórny program pilotażowy. Dzięki funduszom unijnym można utworzyć około 5,4 tys. ośrodków dla 195 tys. dzieci. Pozwoliłoby to na znaczne upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Z najnowszych danych GUS wynika bowiem, że w roku szkolnym 2006/2007 do prawie 8 tys. przedszkoli chodziło tylko 41% dzieci w wieku od trzech do pięciu lat.

W Europie średnio 70% dzieci w wieku od trzech do pięciu lat chodzi do przedszkola, a w Norwegii ponad 90%. W Polsce – 41%, z tym że na wsiach tylko 10%. W Anglii dzieci w wieku od zera do pięciu lat mogą uczestniczyć w grupach zabawowych, świetlicach rekreacyjnych, a w Portugalii funkcjonują wędrowne nauczycielki, dojeżdżające do dzieci mieszkających na wsi.

Gazeta Prawna, 7 września 2007 r., Jolanta Góra