Rozporządzenie spowodowało, że podręczniki do tych przedmiotów stały się w dużym stopniu nieaktualne – nie zawierają wielu niezbędnych tematów i informacji, niektóre z tematów zostały przeniesione na inny poziom klasy bądź szkoły. Zmiana podręczników wymaga czasu – nowe mogą być gotowe dopiero na przyszły rok szkolny. Zgodnie z zawartym w ustawie o systemie edukacji zapisem każda szkoła wybrała zestawy podręczników obowiązujących na dany rok i nie będzie mogła ich zmienić przez najbliższe trzy lata.

Również plany zajęć dydaktycznych, które każdy nauczyciel musi przygotować przed rozpoczęciem roku szkolnego wymagać będą wprowadzenia zmian.

Polska Izba Książki wysłała do rządu protest, w którym domaga się wycofania rozporządzenia „prowadzącego do chaosu w szkołach".

Marek Legutko, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która współpracowała z MEN przy rozporządzeniu, zapowiada wydanie za kilka dni specjalnego informatora dla nauczycieli.

Gazeta Wyborcza, 29 sierpnia 2007 r.