Zmienił się wykaz jednostek podległych MEN

W Monitorze Polskim opublikowano nowy wykaz jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra edukacji narodowej. Nowe przepisy obowiązują od 17 grudnia 2013 r.

18.12.2013

Doświadczenie zawodowe ułatwi zdobycie dyplomu

Student, który dzięki pracy zawodowej, zdobył już wiedzę wymaganą w programie studiów, nie będzie musiał chodzić na zajęcia.Taka propozycja znalazła się w przyjętym we wtorek przez rząd projekcie...

18.12.2013

Gminy mogą tworzyć rady seniorów

Samorząd terytorialny

Rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk może tworzyć radę seniorów. Składa się ona z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na...

18.12.2013

RCL: nowe ramówki mogą być niekonstytucyjne

Przygotowany przez MEN projekt nowelizacji rozporządzenia określającego ramowe plany nauczania może przekraczać zakres upoważnienia wynikającego z ustawy o systemie oświaty, a tym samym naruszać...

16.12.2013