Ułatwienia w egzekucji z nieruchomości już 1 grudnia

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece umożliwiająca komornikom wyszukiwanie w bazie danych wszystkich nieruchomości należących do dłużnika wejdzie w życie 1 grudnia 2013 r. Ustawę opublikowano we wtorek w Dzienniku Ustaw.

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. poz. 941) zawiera regulacje umożliwiające wyszukiwanie ksiąg wieczystych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych na podstawie np. danych właściciela nieruchomości. Do swobodnego przeglądania elektronicznych ksiąg wieczystych nowelizacja uprawnia: Policję, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, sądy, prokuraturę, komorników sądowych, notariuszy i Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa. Zmiany mają ułatwić ustalanie majątku dłużnika oraz zwiększyć efektywność egzekucji i bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych. Senat zaproponował, by uprawnienia do przeszukiwania bazy mieli także radcowie prawni i adwokaci jako przedstawiciele zawodów zaufania publicznego. Senackie poprawki odrzucił jednak Sejm. Nowelizacja gwarantuje również każdemu obywatelowi bezpłatne przeglądanie księgi wieczystej online po podaniu jej numeru.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 21 sierpnia 2013 r.