Chodzi o pedagogów pracujących w szkołach, zespołach szkół lub szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej.
Według posłów sytuacja nauczycieli pracujących w takich placówkach jest trudna, ponieważ umowa na czas określony nie zapewnia im poczucia bezpieczeństwa. Jest, zdaniem wnioskodawców, o tyle istotne, że praca za granica wiąże się zarówno z nakładami, jak i z całkowitą zmianą środowiska.
"Nauczycielom w sytuacji braku umowy na kolejny rok trudno jest znaleźć nową pracę lub podjąć ewentualną decyzję o powrocie do kraju i znalezieniu tam pracy, gdyż tego typu decyzje dotyczą często całych rodzin i stanowią diametralną zmianę w ich życie" - piszą wnioskodawcy w uzasadnieniu.
Z tego powodu chcą zmienić art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela pozwalający w szczególnych sytuacjach (potrzeba wynikająca z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela) zatrudniać pedagogów na umowy o pracę na czas określony. Do przepisu ma zostać dodane wyłączenie związane z ww. rodzajami placówek, w przypadku zatrudnianych w nich nauczycieli trzecia umowa o prace na czas określony ma zmieniać się w umowę na czas nieokreślony. Zmiany miałyby obowiązywać od przyszłego roku szkolnego. Treść projektu>>

Polecamy Serwis Prawo Oświatowe/ABC oraz książkę "Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem".

AZDS: I zjazd poświęcony nowelizacji Karty Nauczyciela już 22 stycznia!